John Deere har opdateret rystemejetærskeren i T-serien væsentligt. Den er næsten ikke til at kende, dog har man stadig ikke kunne placere kabinen i midten af maskinen.

John Deere er næsten startet fra nul-punktet, da udviklingen af den nye T-serie mejetærsker gik igang. Der er tale om markante ændringer og eksempelvis er soldarealet er øget med 41 procent, den bagerste slaglecylinder er øget med 21 procent i diameter, der er sat en 36 procent større blæser på maskinen og rysterne er øget med otte centimeter i længden.

John Deere har kort sagt optimeret mejetærskeren fra ende til anden, og ifølge producenten er der tale om en kapacitetsforøgelse på 15 procent i den nye T-serie, sammenlignet med den tidligere model.

Rapssideknivene sættes på uden brug af værktøj - og endda uden brug af hydraulikslanger.

- Morten Damsgaard, PowerGear-testpilot.

Hurtigere boost

Den nye T-serie strækker sig over fire modeller med henholdsvis fem og seks rystere. I denne udgave af PowerGear er det den næststørste model i serie, som vi har under testluppen: John Deere T660i. Til trods for 339 nominelle og maksimalt 387 hestekræfter går maskinen rigtigt godt med et 30 fod skærebord i en vårbygmark i slutningen af høsten 2016.

Maskinen havde ingen problemer med at udskille byggen, og der kom et rigtigt flot resultat op i korntanken, som i øvrigt rummer hele 11.000 liter og kan tømmes på under 90 sekunder, da tømmehastigheden ligger på 125 liter i sekundet.

Hvis man kommer ud i afgrøder, som kan være svære at tærske rene, så har John Deere gjort det endnu hurtigere at give et boost til udtærskningen.

Når stenfælden åbnes, så kan en såkaldt booster-bar drejes ind foran broen, under den første udskillelses -cylinder. Boosterbar'en er en form for slagle, som tærsker mod slaglerne på udskillelses-cylinderen, og dermed sikrer en hårdere tærskning af materialet. Man har desuden mulighed for at lukke linialerne i broen, men ved at bruge boosterbar'en i stedet mister man ikke udskiller-areal. På tidligere T-modeller kunne det godt tage op mod en time at lægge boosterbaren til. Nu vil det tage få minutter.

Større udskillelsesareal

Selve tærskeværket i T-serien består af flere cylindre, hvor den forreste tærskecylinder har en otte grader længere omslutningsvinkel mod broen, idet broen er forlænget.

Derefter kører afgrøden op over halmledervalsen, hvor diameteren er øget til 500 millimeter, og her sendes afgrøden videre til slaglecylinderen, som er udvidet fra 660 til 800 millimeter i diameter. Inden halmen afleveres på rysterne sendes det igennem den sidste cylinder på 400 millimeter, som skiller de sidste kerner fra halmen.

John Deere fortæller, at udskilles-arealet er udvidet med hele 18 procent sammenlignet med den tidligere model. Desuden er halmrysterne vokset med otte centimeter i længden

Større og lettere

Soldarealet er vokset betydeligt med hele 41 procent sammenlignet med den tidligere T-serie. Det har helt sikkert også været en flaskehals for John Deere, så det er glædeligt, at der her er sket noget markant. Men hvordan øger man soldene så voldsomt, uden det går udover vægten? Svaret har John Deere fundet i aluminium, og de nye soldkasse er faktisk endt med at blevet 200 kg lettere end den tidligere. Soldarealet under vindkontrol er 6,3 kvadratmeter på den seks rysteres maskine.

Blæseren er også vokset i størrelse med hele 36 procent. Vælger man at snitte halmen, kan John Deere levere to forskellige snittere. Enten 'Fine cut' med fire rækker knive eller 'Extra fine cut' med otte rækker knive. Modskæret kan stilles i fem niveauer og selve bagpladen, hvor halmen spredes fra, kan stilles i tre trin.

Under PowerGear-testen lagde vi alt halm på skår, så mejetærskerens evne til at fordele halm og avner i fuld skærebordsbredde fik vi desværre ikke afprøvet.

Let betjening

Fra kabinen er der masser af overblik over mejetærskeren. Man slapper fantastisk godt af i kabinen, der har et lavt lydniveau og et suverænt udsyn til skærebordet. Dog irriterer det mig, at kabinen ikke sidder placeret centeret på mejetærskeren. Det er sikkert en vanesag, og måske blot irriterende, når skærebordet lægges på skærebordsvognen, eller man åbner en ny mark. Jeg kunne i hvert fald ikke vænne mig til det under testen.

Man skal også være opmærksom, når døren åbens i kabinen. Mange kører med døren åben, når stigen er klappet ind, og der køres ud og ind af maskinhuset - det går ikke med T-serien, for døren går længere ud end mejetærskeren. Det skal man være meget opmærksom på.

Når det så er sagt, så kunne jeg lynhurtigt vende mig til den lille venderadius, som mejetærskeren har, samt den hurtigere betjening på forageret. Jeg kan rigtig godt lide, at jeg med samme knap, som jeg sænker skærebordet på, også tilkobler autostyringen. Dermed skal jeg blot trykke to gange på samme knap, så sænkes skærebordet og autostyringen tager over. Hvorfor er der ikke andre producenter, som har fundet på samme geniale løsning?

Styring og informationer fra maskinen sker fra forenden af højre armlæn, hvor John Deere 2630-skærmen er placeret. Det er let at bladre rundt i terminalen, som både kan styres med touch samt med trykknapper i form af genvejstaster på højre armlæn.

Dog foregår alt indstillingen med forholdstal. Det betyder, at der ikke er angivet en afstand i millimeter til eksempelvis åbning af broen, men derimod et forholdstal. Det kan godt virke en smule forvirrende, hvis man eksempelvis er vant til det modsatte.

Spildindikatoren kan indstilles på flere måder. Følsomheden på rystere og solde kan let indstilles og et forholdstal kan stilles ud fra det aktuelle spild, som observeres i marken, så man altid kan regne hundrede procent med sine spildindikatorer - og dermed køre efter dem.

Alt for mange mejetærsker-chauffører får aldrig indstillet spildindikatoren, og da man ofte sætter kapaciteten efter spildet, kunne de fleste helt sikkert få meget mere ud af deres mejetærsker, hvis blot de ville bruge tiden på en kalibering.

Intelligent mejetærsker

En rigtig god detalje på John Deere-mejetærskeren er, at man kan afmontere terminalen samt autostyringsanlægget og eksempelvis bruge det på én af traktorerne om foråret eller efteråret, når mejetærskeren alligevel holder stille. Det drejer sig blot om et par stik der skal afmonteres, så kan det hele flyttes.

På dette punkt er John Deere rigtig godt med. De har i flere år vist vejen for netop at lade maskinerne bruge de samme GPS-antenner samt terminaler. Andre producenter har også muligheden, men i praksis er det alt for besværligt at flytte rundt mellem enhederne - det er det ikke på John Deere.

Mejetærskeren snakker i det hele taget godt sammen med autostyringsanlægget. Mens man på andre mærker selv vil styre arealtælling og lukke ned for skærebordet i sektioner ved kiler, så finder John Deere-mejetærskeren selv ud af, hvor den befinder sig på marken.

Når først yderomgangen er høstet, ved mejetærskeren, hvor stor marken er, og dermed tæller den arealet op med meget stor præcision.

Ren motor

Det var ikke den tørreste og dermed mest støvede høstdag, da vi prøvekørte mejetærskeren på, men jeg er meget imponeret over det rene motorrum, jeg oplevede. Her lå næsten ikke støv og skidt, og det er altid en god forsikring for, at man ikke skal bekymre sig om afblæsning af maskinen på de varme og tørre høstdage.

Det er i øvrigt en 9,0 liters DPS-motor som leverer effekten til den grønne mejetærsker. Motoren lever op til de nyeste krav med blandt andet SCR-teknologi, så AdBlue skal tilsættes. Motoren benytter sig desuden af EGR-system med tilhørende DPF-katalysator, hvor dieselpartiklerne fra udstødningssodden brændes op.

En smart detalje her er, at der i huset til katalysatoren er et overtryk, så huset holdes rent for støv og skidt - mon man ikke kunne lave lignende system ved motoren?

Under testen bemærkede jeg desuden et dieselforbrug på 12,7 liter pr. hektar, mens der blev høstet knap 30 ton i timen. Det er ganske fornuftigt.

Hurtigt skærebord

Under vores test fik jeg mulighed for at prøve to forskellige skæreborde fra John Deere på mejetærskeren. Både det traditionelle R-bord, med fast bund og X-bordet med variabel knivbund.

I vårbyggen gav X-bordet et bedre afgrødeflow, da byggen lettere kunne vælte ned i skærebordet, men under normale høstforhold klarer R-bordet sig fint.

Den helt store fordel ved X-bordet er skiftet mellem afgrøder som raps og korn. Med enkelte klik fra kabinen skydes skærebordet frem. Skærebordet kan skydes fra 400 til 1200 millimeter frem mellem tromle og knivgang, og i rapsen giver det en markant fordel.

Desuden kan rapssideknivene sættes på uden brug af værktøj - og endda uden brug af hydraulikslanger. Sideknivene kobles mekanisk ind på knivtrækket til skærebordet, hvilket dels giver en hurtigere tilkobling og dels sideknive som ikke er ret tunge, da der hverken er hydraulikmotor eller slanger på knivene. Knivene sidder endda på selve skærebordet under høst, så man behøver ikke engang at være i nærheden af skærebordsvognen for at skifte mellem raps og korn.

En rigtig god detalje er desuden låsen på skærebordet. Når jeg tilkobler hydraulikslangerne, låses skærebordet automatisk fast på mejetærskeren.

John Deeres udvalg af skæreborde er faktisk ret interessant. Foruden de traditionelle snegleskæreborde i form af R og X-modellerne, så leverer John Deere også et draper-bord i D-modellen og et bæltebord i form af PremiumFlow bordet. Alle borde leveres op til 35 fod, hvor X og D-bordene når helt op på 40 fod.

Plusser

Lavt lydniveau

Godt udsyn til skærebord

Ingen daglige smørepunkter

Gemmenført skærebord (X-model)

Venderadius

Minusser

Kabine sidder ikke i midten af maskinen

Alle indstillinger i terminal sker med forholdstal

Snitter frakobles ikke fra kabine

Lydmåling

Under høstarbejdet med 5 km/t ved 2.210 omdr.: 73 dBA

Tekniske specifikationer

Motor: DPS

Volumen, l: 9

Nominel effekt kW/hk: 339

Max effekt, hk: 387

Transmission: Hydrostatisk

Tankindhold dieselolie, l:

Tankindhold AdBlue, l:

Antal rystere: 6

Rysterlængde, m:

Rysterareal, m2: 5,8

Soldareal, m²: 6,3

Cylinderbredde: 1670

Antal cylindre: 3

Cylindrediameter: 660,800 og 400

Korntank, l: 11.000

Tømmehastighed, l/min: 125

Skærebordtype: Variabelknivgang

Skærebord, m: 9

Vægt basismaskine, kg: 16.500

Højde, m:

Listepris

Pris på afprøvet mejetærsker, skærebord inkl. udstyr: 3.083.411 kr.

Pris på bases-maskine: 2.595.411 kr.

Uddrag af ekstra udstyr på afprøvet mejetærsker:

630 X skærebord, inkl sideknive: 428.000 kr.

Thyregod skærebordsvogn med drejeskammel: 60.000 kr.

Producentkommentar

Af Mogens Olsen, John Deere

Først, en stor tak til PowerGear for at afse tiden til at afprøve vores nye T-serie, og stor tak til Herborg Maskinforretning for velvillig assistance for gennemførelse af testen.

Der har været et stort udviklingsarbejde forud for den nye T-serie mejetærsker, og der har været rigtig mange gode tilbagemeldinger som passer med denne test, efter den første sæson.

Den forskudte kabine er ikke nyt, og vi har kunder, som har haft flere maskiner uden at vide det, så det er klart en lille tilvænning (forskydningen er cirka halvdelen af nævnte). Dørens bredde er et kompromis for at opnå optimal indstigning og godt udsyn.

T-seriens øgede kapacitet, og gode kerne- og halmkvalitet har især imponeret, samt den lette betjening og gode førerkomfort.