Abonnementsartikel

Når næsten 80 procent af ens areal er forpagtet, stiller det store krav til, at der er en vis sikkerhed i de indgåede aftaler. Men det sker kun, hvis forpagtningsaftalen ses som et samarbejde med bortforpagter, siger driftsleder Knud Arne Aakær Frandsen på Adamshøj Gods.

De driver næsten 2.000 hektar på Adamshøj Gods ved Ringsted, hvoraf de ejer 401 hektar, mens resten forpagtes -det vil sige at næsten 80 procent af arealet er baseret på forpagtningsaftaler. Hvordan griber de det an, når der samtidig er godt og vel 80 kilometer fra yderpunkt til yderpunkt? Jo, det bygger først og fremmest ifølge driftsleder Knud Arne Aakær Frandsen på et godt samarbejde med bortforpagter, og han mener samarbejde. Han har været driftsleder på godset siden høsten 2011. Adamshøj Gods er ejet af Carl Boisen Thøgersen.

- Du kan godt komme og lægge en underskrevet forpagtningsaftale og så blot drive jorden uden at tænke mere over det. Men vi vælger at indgå i en dialog med bortforpagteren. Har han nogle ønsker til aftalen - skal vi for eksempel hjælpe ham med at klippe hæk, lægge knust asfalt eller andet? Vi ønsker dybest set at drive jorden, som han selv ville have gjort. Selvfølgelig skal vi tilpasse tingene til vores setup i forhold til sædskifte, maskiner med mere. Men det er meget vigtigt for os, at vi samarbejder med bortforpagteren, så vi har en mulighed for at forlænge samarbejdet, når aftalen skal forlænges/genforhandles, siger han.

Et år før aftalen skal genforhandles, tager de kontakt til bortforpagteren.

- Til dette møde tager vi en snak med bortforpagteren omkring, hvad der skal til for, at vi kan fortsætte aftalen. Dette gør vi, så vi ikke sidder på selve dagen og skal drøfte disse ting, men vi forsøger at tage tingene i opløbet i stedet for, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De længste forpagtningsaftaler på Adamshøj Gods er forløbet i nu 33 år.

Men det er ikke kun et godt samarbejde med bortforpagteren, der skal til før at det skal være en succes med så stort et forpagtet areal. Hele setuppet omkring planlægning, maskinpark, sædskifte med mere skal være gearet til det.

I Agro, der udkommer i dag fredag den 9. juni kan du læse resten af artiklen.

Men allerede nu kan du læse artiklen ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på http://www.agrar-plus.dk/agro eller telefon 76 20 79 70.