Jeg har nu været på Vandmøllen i godt og vel to måneder, og mit arbejde består primært af veksling mellem markarbejde, pasning af dyrene og etablering af grøntsagsmarken.

Forårsarbejdet i marken begyndte i starten af april med kvik-up-harvning af nogle marker. Da der ikke foregår nogen jordbearbejdning mellem pløjning og såning, er et godt stykke pløjearbejde essentielt, og derfor var det nogle steder nødvendigt at tallerkenharve jorden umiddelbart inden pløjning for at bryde græstørven.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Såningen begyndte med 12 hektar hestebønner, dernæst ni hektar byg til fremavl og til sidst otte hektar ølandshvede til brødkorn. De to sidstnævnte afgrøder blev sået i dobbeltrækker med forøget afstand for at muliggøre radrensning, mens hestebønnerne blev sået med lille rækkeafstand. Etableringen foregik med en tre meter Kverneland/Accord-skiveskærssåmaskine, og foran på traktoren sad en Dalbo-jordpakker. Efter såning blev afgrøderne blindstriglet en til to gange med en ni meter Hatzenbichler-strigle.

Mine opgaver i etableringsarbejdet har været tallerkenharvning, kørsel af såsæd, strigling samt såning af udlæg med en ældre Nordsten-såmaskine. Midt i april såede jeg efter tilførsel af gylle rødkløver-udlæg i en mark med pløjefrit etableret vinterrug, der nu står på nippet til gennemskridning, og jeg har desuden eftersået rajgræs i en græsmark, hvor kløveren var blevet for fremtrædende i forhold til, hvad der er hensigtsmæssigt med slæt for øje. I markerne med hestebønner, der næste år skal være lagt ud i græs, har vi i år etableret en speciallavet blanding, der blandt andet indeholder DSV's urteblanding med cikorie, kommen, kællingetand med mere. Græsblandingen er et led i en langsigtet strategi med tre funktioner: Bælgplanter til kvælstoffiksering med henblik på udfasning af indkøbt gylle, urter med kraftige rødder til biologisk jordbearbejdning samt arter med højt indhold af sukkerstoffer til forbedring af jordens mikroliv.

I Agro, der udkommer i morgen fredag den 9. juni kan du læse resten af artiklen.

Men allerede nu kan du læse artiklen gratis ved at klikke her: