Abonnementsartikel

Statistikkerne taler deres tydelige sprog om alvorlige ulykker og ikke mindst dødsfald, der relaterer sig til landbruget. LHN's bestyrelse vil tale sikkerhed i landbruget på årets dyrskue i Aabenraa.

I LHN har vi besluttet os for at vi i forstærket grad vil tale 'Sikkerhed i landbruget', siger LHN's formand Jørgen Popp Petersen.

- Sikkerhed i landbruget er for de fleste ikke et specielt populært eller interessant tema, det skal vi have ændret. Temaet skal opprioriteres og i fokus, sige formanden, og fortsætter:

- Vi kender alle kolleger, som er kommet alvorligt til skade eller er blevet dræbt som følge af arbejdsulykker på bedriften.

- Vi tror på, at det er bevidstheden omkring sikkerhed, som vi må have skærpet. Selvfølgelig skal afskærmninger, sikkerhedsudstyr og så videre være i orden, men alt for mange ulykker sker på grundlag af ubetænksomhed eller en for høj risikotærskel.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nyt klistermærke

-Vi er alle vokset op med det lille gule advarselsmærkat i førerhuset på traktoren: 'Hvis traktoren vælter hold da fast i rattet. Spring ikke af'. Denne sætning sidder printet fast i bevidstheden, fordi mærkatet er til stede altid, fortæller Jørgen Popp og bemærker, at LHN's bidrag til at højne opmærksomheden er derfor et nyt mærkat, som kan placeres på OBS-punkter forskellige steder på ejendommen.

- Det er en kendsgerning, at der er megen udenlandsk arbejdskraft i landbruget, derfor er det yderst vigtigt, at kampagnen appellerer til alle, der færdes på et landbrug.

- Motivationen til at gøre noget ved de stigende ulykkesstatistikker bør være let at fine. Ingen landmand ønsker at opleve ulykker på sin bedrift og landbruget som erhverv kan kun have interesse i at undgå det negative billede af landbruget som arbejdsplads, som statistikken projekterer ud i samfundet, siger Jørgen Popp Petersen og fortæller, at mærket kan hentes på LHNs stand på Aabenraa Dyrskue den 2. og 3. juni.