Abonnementsartikel

Forsøg med svin viser, at den nye influenza H1N1 både kan smitte fra menneske til svin og direkte mellem svin

I et forsøg på det internationale referencelaboratorium for svineinfluenza i Weybridge, England, er 11 svin blevet smittet med ny influenza H1N1 isoleret fra en engelsk patient. Efterfølgende blev raske svin sat ind i grupper af to sammen med de smittede svin for at se, om de smittede svin kunne smitte nye svin.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Resultaterne viser, at ny influenza H1N1 kan inficere svin, kan smitte fra svin til svin samt give anledning til respirationsvejsforstyrrelser (hoste, næseflåd og lungebetændelse) og patologisk forandrede lunger i samme udstrækning som de influenza A subtyper, der normalt ses hos svin.

Fra menneske til svin

-  Det er hidtil kun påvist i en besætning i Alberta, Canada, og det understreger vigtigheden af, at man i danske svinebesætninger tager forholdsregler for at reducere risikoen for smitte med influenza fra smittede personer, forklarer seniorforsker Lars Erik Larsen fra DTU Veterinærinstituttet.

Som en del af det videre arbejde vil forskerne blandt andet undersøge, om virus har ændret sig under infektionen i svinene. Små ændringer ses ofte, når et virus skifter vært.

En forskningsgruppe fra DTU Veterinærinstituttet arbejder sammen med ni andre europæiske forskningsgrupper om forsøgene og de videre resultater. Projektet er betalt af EU's Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere, DG SANCO.

Ikke influenza i danske svin

Siden midten af april har DTU Veterinærinstituttet testet 90 prøver fra svin med influenzalignende symptomer for ny influenza H1N1 og alle disse prøver har været negative.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er ingen tegn på, at den nye influenza H1N1 cirkulerer i danske svin, men da svin er modtagelige, vil jeg klart anbefale myndighederne, at vi også fremover overvåger for denne nye type influenza i svin, siger Lars Erik Larsen.