Danish Crowns ejere har i løbet af første halvdel af regnskabsåret 2016/2017 fået en pris for grisene, der er næsten 15 procent højere end året før.

- Det er en stor tilfredsstillelse, at vi igen kan betale vores ejere det, jeg vil kalde en rimelig pris for deres råvarer. Vi har haft en stærk efterspørgsel på dansk grisekød fra de asiatiske markeder. Samtidig er produktionen af grise faldet i Nordeuropa, og det har skabt grundlag for særdeles pæne stigninger på fersk grisekød, siger Group CEO Jais Valeur.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stabile priser på oksekød, stigende priser på grisekød og flere mindre opkøb har løftet koncernens omsætning i første halvdel af regnskabsåret 2016/17 med 1,3 milliarder kroner, så den for første gang i historien runder 30 milliarder kroner for et halvt år.

Gode markedsforhold og en stærk salgsindsats har sikret en god indtjening på salg af fersk kød, mens forædlingsselskabernes indtjening omvendt er mærket af de stærkt stigende råvarepriser. Ved at holde omkostningerne i ro er det lykkes at realisere et resultat af primær drift på 1.026 millioner kroner

Nettoresultatet for perioden er et overskud på 812 millioner kroner, hvilket er på niveau med året før og betragtes som acceptabelt.

- Resultatet er slet ikke dårligt. Jeg glæder mig over den markant forbedrede betaling til vores ejere, men samtidig må jeg også erkende, at indtjeningen i vores forædlingsselskaber ikke har levet op til forventningerne. Det skyldes i høj grad, at det tager tid at komme igennem med prisstigninger over for kunderne i detailhandlen, når prisen på råvaren stiger så hurtigt, som det har været tilfældet, forklarer Jais Valeur.

Det britiske Tulip Ltd. er fortsat udfordret. Den lokale ledelse har iværksat en omfattende

Artiklen fortsætter efter annoncen

turnaroundplan, der skal genskabe indtjeningen i koncernens største selskab. En række projekter er sat i gang, og på det seneste har der været synlige forbedringer uge for uge.

Den største udfordring for Danish Crown er det fortsatte fald i tilførslerne af slagtegrise i Danmark. I de første seks måneder er tilbagegangen opgjort til 4,8 procent

- Der er fortsat behov for at styrke den danske konkurrenceevne, hvis vi skal holde smågrisene i Danmark. Landmændene i Tyskland og Polen har forsat nogle økonomiske fordele, som vi i Danmark skal kompensere for, ellers vil det koste arbejdspladser på slagterierne. I Danish Crown har vi vundet tid med den vækstpakke, vi præsenterede i starten af maj, men den løser ikke de grundlæggende udfordringer, siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crowns bestyrelse.

I løbet af første halvår har Danish Crown Beef øget sin markedsandel på slagtninger i Danmark til 67 procent. Det er sket på baggrund af en stabil drift og øget fokus på innovation af kalve- og oksekødssortimentet.

Det er lykkedes DAT-Schaub, der er blandt markedslederne globalt inden for salg af naturtarme til pølseproduktion, at øge indtjeningen betydeligt. Priserne på både lammetarme og svinetarme er stigende, og udsigten for resten er året er lovende. Danish Crown har i det forløbne halvår lanceret sin strategi frem mod 2021, hvor målet er at udvikle forretningen på de fire hovedmarkeder i Nordeuropa samt i Asien. Derudover satses globalt på fire udvalgte kategorier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er kommet godt fra land i bestræbelserne på at implementere strategien. Vi har solgt vores amerikanske selskab med en fortjeneste på over en halv milliarder kroner, som dog først vil fremgå af årsregnskabet, og vi har købt tre mindre virksomheder i perioden. Vi har med andre ord sat hjørnestenene til fremtidens Danish Crown, men der ligger et stort stykke arbejde foran os for at levere på det ambitiøse løfte, vi har givet vores ejere, siger Jais Valeur.

Målet i strategiperioden er at øge afregningen til selskabets ejere med 60 øre i forhold til et indeks for prisen på grisekød i de fire øvrige lande i EU, der har væsentlig eksport af grisekød.