Danish Agro, Vestjyllands Andel, Hedegaard, Mollerup Mølle og Yara starter nyt projekt - Gødskning med Omtanke.

I projekt Gødskning med Omtanke sættes der fokus på at optimere på kvælstoftildelingen i vårbyg, således at der gødskes så tæt som overhovedet muligt på kvælstofoptimum. Dette gøres både til fordel for landmændene og for miljøet. Projektet udføres i samarbejde med lokale landmænd rundt om i landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er mange fordele ved at ramme kvælstofoptimum. Hvis der undergødskes koster det udbytte samt et lavt proteinindhold i kornet. Når der tilføres kvælstof over optimum, er der udgifter til kvælstof, som ikke genererer ekstra udbytte. Endvidere kan der opstå lejesæd og proteinprocenten kan blive for høj i forhold til fx kravet for maltbyg. Ved gødskning over optimum er der endvidere et væsentlig forhøjet potentiale for udvaskning af kvælstof.

Høståret 2015 og 2016 er klare eksempler på, at det i højere og højere grad handler om at kunne tilpasse kvælstoftilførslen til den enkelte sæson. Mens sæsonen 2016 havde en meget tør forsommer, var der i 2015 så optimal en forsommer at udbyttepotentialet blev meget stort. De to sæsoners store forskellighed betød nødvendige justeringer af kvælstoftilførslen, hvis udbytte og proteinprocent skulle kontrolleres. Dette blev dog ikke gjort i mange tilfælde og i 2016 så vi høje proteinindhold, hvorved kravene til maltbyg ikke kunne overholdes. Modsat var det i 2015 hvor udbytterne var høje mens proteinindholdet var lavt og kravene til maltbyg derved, for manges vedkommende, ikke kunne overholdes.

Med dette udgangspunkt forsøger projekt Gødskning med Omtanke at ramme kvælstofoptimum i samarbejde med landmænd landet over. Til at vurdere behovet anvendes målinger med Yara N-tester, der sammen med forsøgsværternes kendskab til marken og vurdering af de aktuelle vækstbetingelser danner grundlag for den sidste kvælstoftildeling.