Abonnementsartikel

Det er under to procent af fødevarevirksomhederne, der i 2016 modtog et administrativt bødeforlæg.

Socialdemokratiets miljø- og fødevareordfører, Simon Kolleup har på baggrund af oplysninger fra TV-avisen bedt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om en redegørelse for, hvad han mener, er en voldsom udvikling i bøder til fødevarebranchen.

Ministeren bekræfter, at udviklingen i administrative bødeforlæg har været stigende i årene 2015 og 2016:

- Fra 2015 til 2016 steg antallet af fødevarevirksomheder, der fik meddelt et administrativt bødeforlæg af Fødevarestyrelsen, fra 807 til 1052 virksomheder. Det er en stigning på 30 procent. Et mere retvisende billede fås dog, når man kigger på, hvor stor en andel af det samlede antal fødevarevirksomheder, som modtog et administrativt bødeforlæg. Her viser Fødevarestyrelsens tal, at 1,2 procent af fødevarevirksomhederne i 2015 modtog et administrativt bødeforlæg mod 1,5 procent i 2016. Det er således under 2 procent af virksomhederne, der i 2016 modtog et administrativt bødeforlæg, oplyser Esben Lunde Larsen.

Han peger videre på, at forholdsvis små ændringer i kontrollens planlægning og resultater kan give et relativt stort udsving i sammenligningen af to kontrolår:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er vigtigt at understrege, at når Fødevarestyrelsen meddeler et administrativt bødeforlæg, så er det en mulighed for virksomheden til at få afsluttet sagen på en hurtigere og mindre omkostningstung måde, end hvis sagen skal behandles af anklagemyndighed og domstolene. I de tilfælde, hvor en virksomhed ikke betaler det administrative bødeforlæg, politianmelder Fødevarestyrelsen virksomheden, således at sagen kan afgøres af domstolene eller med et politibødeforlæg, understreger ministeren.

Han noterer samtidig, at stigningen i antallet af administrative bødeforlæg ses generelt over hele landet og inden for alle brancher.

Desuden ses der en stigning i antallet af administrative bødeforlæg inden for alle kontrolindsatser - basiskontrol, prioriteret kontrol og kampagnekontrol:

- Fordi der er tale om små tal, kan selv mindre ændringer i kontrollen medføre relative store udsving i statistiske opgørelser. Umiddelbart kan Fødevarestyrelsen ikke på baggrund af kontroldata pege på entydige forklaringer på udviklingen i antallet af administrative bødeforlæg i 2015 og 2016. Det tyder på, at stigningen er et resultat af den samlede kontrolindsats på fødevareområdet. Da Fødevarestyrelsen løbende har fokus på at tilrettelægge og tilpasse kontrollen, så den fungerer målrettet og risikobaseret, kan dette også løbende have betydning for udviklingen i antallet af administrative bødeforlæg, påpeger Esben unde Larsen.

Senest har Rigsrevisionen vurderet, at Fødevarestyrelsen udvælger virksomheder til fødevarekontrol på baggrund af en samlet, systematisk og dokumenteret risikovurdering.