Abonnementsartikel

Siden 2016 har Yke Kloppenburg-Oosterwoud været medlem af det dyreetiske råd - hun er udpeget af landbrugsorganisationerne og har sammen med ægtefællen en mælkeproduktion ved Holbæk.

- Når køerne har det godt, har vi det også godt, så kort og præcist lyder Yke Kloppenburg-Oosterwoud mantra om dyrevelfærd.

Hun er opvokset på en kvæggård i Holland og har i mange år været aktiv inden for hestesporten. Derudover er hun uddannet inden for økonomi og management og har arbejdet hos hollandske Rabobank. Ægtefællen er uddannet landmand og opvokset på et rent planteavlsbrug. Sammen drev de en forpagtet kvæggård med 50 køer i Holland, inden de i 2002 købte Vorgård i Gislinge ved Holbæk, hvor de i dag har 220 malkekøer og er ved at lægge om til økologi.

...Jeg bryder mig ikke om, at vi får et kontrolsamfund...

- Med baggrund i min viden og praktiske erfaring med husdyrbrug ønsker jeg som medlem af det dyreetiske råd at være med til at få en debat på grundlag af fakta i stedet for alt for mange følelser. Vi lever i et samfund, hvor mange holder kæledyr, men hvor de fleste mennesker ikke længere har direkte kendskab til det at holde produktionsdyr. For mig er det derfor vigtigt, at beslutninger bliver truffet på baggrund af faktuelle og dyreetiske hensyn, forklarer Yke Kloppenburg-Oosterwoud.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I det dyreetiske råd varetager hun landbrugets interesser sammen med svineproducent Michael Nielsen, Slangerup, som også netop har lagt en del af sin produktion om til økologi. Begge repræsentanter er kendt for at have en pragmatisk tilgang til økologi: Så længe der er kunder til økologi, laver de det også gerne.

Foreløbig har rådet, som har Zoo-direktør Bengt Holst som formand, ikke arbejdet meget med produktionsdyr i den tid, Yke Kloppenburg-Oosterwoud har været medlem. Seneste store tema har været fremtidens dyreværnslov og aktuelt diskuterer de rewild­ing, som er tiltag, der skal gøre vores kultiverede natur vild igen blandt andet gennem udsætning af vilde dyr, der engang hørte til her.

- Rewilding giver anledning til mange fine etiske diskus­sioner. Skal dyrene hegnes inde? Skal de fodres? Skal vi regulere bestandene, hvis der bliver for mange dyr? Jeg synes for eksempel, det er ok, hvis dyrene er hegnet inde, men hvor mange af den slags parker har vi så plads til i lille Danmark, spørger Yke Kloppenburg-Oosterwoud.

Etik-snakken fører også til dødelighed i kvægbesætninger, og hun oplever, at landmænd er mindre hårde ved dyrene i dag og derfor afliver dem tidligere, hvis de er syge. Omvendt ved hun - især via sin bestyrelsespost i Seges, Kvæg, at der er stor spredning mellem landmændene, og at der er plads til forbedringer hos nogle landmænd.

Tror ikke på et kontrolsamfund

Samtalen falder også på det kommende dyrevelfærdsindeks - et nationalt indeks, som skal beskrive dyrevelfærden hos malkekvæg og svin i Danmark og hvordan dyrevelfærden udvikler sig over tid.

- Jeg bryder mig ikke om, at vi får et kontrolsamfund, og jeg tvivler ærlig talt på, at man via et indeks - det vil sige et enkelt tal på et stykke papir - kan se, om en landmand har en god eller dårlig dyrevelfærd i stalden. Der er jo utrolig mange parametre, som spiller ind, siger hun.

Og netop for at nuancere de mange parametre og fagligheden opfordrer hun andre landmænd til at være mere aktive, når dyrevelfærd kommer til debat. Hvert år i november arrangerer Fødevarestyrelsen for eksempel en heldagskonference om emnet. Hun deltog sidste år og var den eneste landmand blandt deltagerne, selvom der var flere punkter om produktionsdyr på programmet. Opfordring til at være aktiv i debatten gælder også, når dyrevelfærd er et tema andre steder i samfundet.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere om Yke Kloppenburg-Oosterwoud og familiens bedrift, Vorgård, i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 19. maj.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.

Yke Kloppenburg-Oosterwoud