Det lysner forude for landbrugskunderne i Vestjysk Bank.

Det viser tallene fra bankens netop offentliggjorte kvartalsrapport for første kvartal 2017.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vestjysk Bank realiserede i første kvartal 2017 et resultat efter skat på 55 millioner kroner med et resultat før nedskrivninger på 120 miillioner kroner.

Og blandt bankens landbrugskunder var behovet for nedskrivninger mindre end året før.

- Nedskrivningsbehovet relateret til bankens landbrugskunder er på et lavere niveau end i den tilsvarende periode i 2016, skriver Vestjysk Bank i deres kvartalsrapport.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender lå i første kvartal af 2017 på 61 millioner kroner (93 millioner kroner i første kvartal 2016).

Årsagen til det faldende behov for nedskrivninger på landbrugskunderne skal findes i de stigende afregningspriser på mælk og svinekød, som er slået igennem i 2017.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Afregningspriserne på mælk og svinekød er i 2017 forbedret især på svinekød, men også mælk. Banken følger udviklingen inden for landbruget meget nøje og vil fortsat løbende indarbejde konsekvenserne i bankens nedskrivninger, skriver Vestjysk Bank i deres kvartalsrapport.

Forventingerne for hele 2017 er dog at banken stadig forventer at skulle nedskrive på landbrugsområdet.

- På trods af de forbedrede afregningspriser for dansk landbrug forventer banken også i 2017 at skulle indregne netto nedskrivninger på denne branche. Niveau og stabilitet for mælkepriser ses aktuelt som den største risiko for bankens eksponeringer inden for landbrug, skriver banken.

Største nedskrivning

Vestjysk Bank noterer sig også, at landbruget fortsat tegner sig for den største andel af bankens nedskrivninger.

- Landbrugserhvervet er fortsat en meget stor faktor i bankens branchemæssige spredning på erhvervsudlån, og som følge af erhvervets ugunstige markedsvilkår de senere år, tegner landbruget sig også for den største andel af bankens akkumulerede nedskrivninger med 43 procent heraf, modsvarende 1,3 milliarder kroner. Banken har således nedskrevet cirka 33 procent af bruttoudlånet til landbrugssektoren, skriver banken i deres kvartalsrapport.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Andelen af nedskrivninger på kunder indenfor bankens landbrugssegment er faldet.

- Nedskrivninger på landbrugskunder udgør stadig en væsentlig del af bankens samlede nedskrivninger, men når vi kigger på selve branchefordelingen af netto udlån og garantier, er andelen til landbrug og fast ejendom faldet med samlet tre procentpoint, mens andelen af udlån til privatkunder er steget med tre procentpoint, hvilket afspejler den udvikling vi ønsker i vores lånebog, siger direktør Jan Ulsø i en kommentar på Vestjysk Banks hjemmeside.