Med et driftsresultat i 2016 på 26 millioner Euro, konstaterer danske Idavang, som producerer svinekød i Rusland og Litauen, at virksomheden nu spiller på et højere internationalt niveau.

Danske Idavang er førende inden for svinekødsproduktion i Litauen og en af de største spillere på det russiske marked. Med et driftsresultat i 2016 hvor EBITDA steg 28 procent, og med en stabiliseret købekraft i Rusland og stærkt forbedrede priser på det europæiske marked erklærer næstformand Jytte Rosenmaj sig meget tilfreds med situationen:

- Vi har en stabil vækst og et super cashflow. Vi placerer os nu helt i den internationale top i vores branche.

Med det udgangspunkt har Idavang mange muligheder for at bevæge sig fremad.

- Vi kan vælge at vækste ved at forøge kapaciteten, konsolidere i branchen eller bevæge os frem mod forbrugeren i værdikæden. Samtidig oplever vi, at organisationen er sulten efter at udnytte sin kompetence til fortsat at vækste, fortæller Jytte Rosenmaj.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Fortsat stigende priser drevet af den stigende asiatiske efterspørgsel giver anledning til en forventning om et endnu bedre resultat for 2017, siger Jytte Rosenmaj fortrøstningsfuld.