Abonnementsartikel

Gødskning efter planternes behov - og med bibeholdelse af et godt vandmiljø.

I marts 2017 skrev jeg i Agro om restaureringen af vores lokale å, Tullstorpsåen. Her i maj 2017 vil jeg skrive om at gøde efter planternes behov, uden at det går ud over et godt vandmiljø. Vi bor i et område med vældig god agerjord og et meget intensivt landbrug. Vores egen gård har typisk lermuld på lerunderlag. I tabel 1 viser jeg vores fordeling på jordarter.

Sædskiftet er typisk for SV-Skåne: vinterraps-vinterhvede-sukkerroer-vårbyg. Frem til 2016 havde vi en sukkerkvote, men fra 2017 er sukkerkvoten afløst af kontrakt med Nordzucker på et tilsvarende antal tons sukker. Da vi ikke har sukkerkvote / sukkerkontrakt nok til at fylde 25 procent af arealet, blandt andet på grund af stigende udbytter af sukkerroer, fylder vi op med majs eller rughvede, som leveres som helsæd til et stort biogasanlæg i nærheden. Et typisk år har vi afgrøder som i tabel 2.

... Med kvælstof gøder man afgrøden, med fosfor gøder man jorden...

Hveden har typisk protein omkring 11,5 procent, sukkerroerne giver op til 15 tons sukker, og majsen giver op til 14 tons tørstof pr hektar. Vi har efterafgrøder på noget af arealet, hvor vi får 1100 SEK/hektar for efterafgrøden og 600 SEK/hektar for at vente med at pløje til efter nytår. Nogle naboer leverer efterafgrøder til biogasanlægget, hvor der regnes med positiv energibalance fra cirka tre tons tørstof pr hektar. Vi kan købe restprodukt fra biogasanlægget tilbage som gødning. I 2017 vil vi gøde med biogasrest på en mark efter høst af rughvede som helsæd og før såning af vinterraps. Disse forhold er valgt for at minimere jordpakning fra gyllesprederen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I Agro, der udkommer torsdag den 11. maj kan du læse resten af artiklen. Og mere om:

Kvælstof-virkningsgrad

Højere tildeling af N og P fører ikke til større udvaskning

Fosfor bundet til partikler

Gødning med N og P

Men allerede nu kan du læse artiklen ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på http://www.agrar-plus.dk/agro eller telefon 76 20 79 70.