Abonnementsartikel

For nogle år siden prægede fyringer og underskud regnskabsårene for det daværende Danmarks JordbrugsForskning. Siden er navnet ændret til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet, og navneforandring er blevet fulgt op af økonomisk luftforandring.

2008 har været et fremgangsrigt år for DJF, der noterede et driftsoverskud på 31 millioner kroner, forskerne har været bedre til at hjemtage penge til projekter, og der er kommet flere ansatte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den væsentligste årsag til, at vi nu er kommet ud med et driftsoverskud på 31 millioner kroner, er, at vi har været bedre til at konkurrere om de konkurrenceudsatte midler, men der er også blevet flere midler at søge for forskere på grund af udmøntningen af globaliseringsmidlerne, forklarer dekan Just Jensen til DJF’s hjemmeside.

Ved at sprænge rammerne

Regnskabsåret viser indtægter for 699 millioner kroner, mens udgiftssiden er på 668 millioner kroner. For 2009 forventes indtægter for cirka 800 millioner kroner og et resultat, der balancerer.

- Den største udfordring for os er i øjeblikket at få ansat folk hurtigt nok, siger Just Jensen, der forventer, at medarbejderstaben stiger yderligere fra de 995 medarbejdere, som der var ansat på DJF i 1. kvartal af 2009. Det højeste antal i flere år.

Just Jensen glæder sig også over, at forskningen ved fakultetet i 2008 har markeret sig. Især hæfter han sig ved flotte resultater inden for fødevarekvalitet, genom selektion og pesticidforskning.

Med det nuværende høje aktivitetsniveau medgiver Just Jensen, at bygningsmassen fordelt på fakultets fire forskningscentre er ved at være fuldt udnyttet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En fremtidig udvidelse af aktiviteterne kan medføre nybyggeri – men hvor og hvordan er et af de emner, vi skal drøfte i de kommende måneder, siger han.