Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er i fuld gang i udbetalingen af miljø- og økologitilskuddene for 2016. Der er pr. 30. april 2017 udbetalt tilskud til cirka 86 procent af de cirka 11.000 ansøgninger, men der er stor forskel på, hvor langt styrelsen er kommet med udbetalingerne for de enkelte ordninger.

Udbetalingen af Økologisk Arealtilskud er nemlig yderligere forsinket. Der er aktuelt udbetalt tilskud til ca. 55 procent af ansøgningerne om Økologisk Arealtilskud, men da sagerne er komplicerede at behandle, forventer vi først at være færdige med at udbetale de sidste tilskud 1. september 2017, oplyser Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i en pressemeddelelse. Den forklaring vækker dog ikke glæde hos Landbrug & Fødevarer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi finder det dybt utilfredsstillende, at der går så lang tid, før pengene kommer ud til landmændene. Vi har opfordret styrelsen til at undersøge, hvordan man fremadrettet kan lave et system med a conto udbetalinger, så det ikke bliver så hårdt for likviditeten hos dem, der ellers skal vente rigtig længe på tilskuddet, siger Kirsten Lund Jensen, der er økologichef hos Landbrug & Fødevarer.

En af forklaringerne på forsinkelsen kan være at nye EU-krav om præcis indtegning af det støtteberettigede areal har betydet, at cirka 90 procent af sagerne om Økologisk Arealtilskud skal behandles manuelt af en sagsbehandler. Samtidig er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fortsat ved at opbygge den nye afdeling i Sønderjylland. Det medfører, at sagsbehandlingstiden desværre bliver længere end forventet. Hos Landbrug & Fødevarer opfordrer man til at se på hvordan udlandet håndterer disse udbetalinger:

- Vi har bedt styrelsen undersøge, hvordan de griber det an i Sverige og Tyskland, hvor vi har hørt, at man har a conto udbetalinger, siger Kirsten Lund Jensen.

95 procent

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oplyser, at der er udbetalt til over 95 procent af sagerne om henholdsvis plejegræs og omlægningstilskud til økologisk jordbrug, mens der tilsvarende er udbetalt til næsten 95 procent af de 20-årige tilsagn om eksempelvis Ændret Afvanding eller Fastholdelse af vådområder.

- Vi forventer, at vi - med undtagelse af Økologisk Arealtilskud - er færdige med udbetalingen af miljø- og økologitilskud 30. juni 2017, når der ses bort fra enkelte komplicerede sager, skriver Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i en pressemeddelelse.