Finansieres en ny maskine ved brug af egne frie midler eller ved hjælp af et banklån eller træk på kassekreditten, er det landmanden, der ejer maskinen. Er maskinen belånt, kan kreditoren have pant i maskinen. Finansieres maskinen ved finansiel leasing, er det leasingselskabet, der ejer maskinen.

Sikkerhed

- Det vil altid fremgå af leasingkontrakten, at det er landmanden, der bærer ansvaret for maskinen, den skal derfor holdes ved lige og repareres, hvis den går i stykker. Bliver den totalskadet skal leasingselskabet have erstatning. For at sikre leasingselskabet kræves det derfor, at maskinen er forsikret, fortæller Peter Quitzau, direktør hos DLBR Forsikringsmægler

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ofte, men langt fra altid, udsteder leasingselskabet en panthaverdeklaration, som forsikringsselskabet noterer i policen. Panthaverdeklarationen sikrer blandt andet at forsikringsselskabet er bekendt med leasingforholdet, at en erstatning ved totalskade udbetales til leasingselskabet og at forsikringsselskabet orienterer leasingselskabet, såfremt landmanden opsiger forsikringen eller undlader at betale præmien og forsikringen derved går ud af kraft, fortæller Peter Quitzau, men påpeger:

- Der er dog en tendens til, at der ikke udstedes panthaverdeklarationer ved leasing. I stedet underskriver landmanden blot en leasingaftale, hvoraf det fremgår i hvilket forsikringsselskab og under hvilket policenummer, maskinen er forsikret.

- Landmanden kan ofte selv aftale med sit forsikringsselskab, om maskinerne skal være forsikret til dagsværdi eller nyværdi. Har landmanden mange nye maskiner, vil det være en fordel at forsikre til nyværdi. Derved erstattes maskiner, der er købt som nye, med tilsvarende nye maskiner inden for de første fire til fem år efter anskaffelsen. Og der er stor forskel på nyværdien og dagsværdien på en maskine, der er bare et par år gammel.

Peter Quitzau bemærker dog, at selvom landmanden med sit forsikringsselskab har valgt at forsikre sine maskiner til nyværdi, erstatter de fleste forsikringsselskaber altid leasede maskiner til dagsværdi.

Erstatning

Forsikringsselskabet udbetaler ved totalskade af en maskine erstatning til maskinens ejer, og det er leasingselskabet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er herefter et mellemværende mellem leasingselskabet og landmanden, hvem der skal have den overskydende erstatning, når leasingselskabet har fået de resterende leasingydelser og en eventuelt aftalt scrapværdi, fortæller Peter Quitzau og opfordre derfor til, at man altid tjekker leasingaftalen og sikre sig, at der tegnes de forsikringsdækninger, som leasingselskabet kræver. Står der i leasingaftalen, at maskinen skal forsikres til nyværdi og forsikringsselskabet ikke kan tilbyde det, skal kravet fra leasingselskabet ændres fra nyværdi til dagsværdi.

- Det skal endelig af aftalen fremgå, at ved totalskade udbetales eventuel overskydende erstatning til dig, når leasingselskabet har fået betaling for resterende leasingydelser og en eventuelt aftalt scrapværdi.