Abonnementsartikel

75.000 hektar ny natur, færre pesticider på markerne og en voldsom reduktion i kvælstofudledningen. Det er nogle af resultaterne af den politiske aftale om Grøn Vækst, som regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) kalder aftalen et historisk fremskridt for natur og miljø og et udtryk for en helt ny måde at tænke miljø og landbrug sammen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med Grøn Vækst får vi den mest ambitiøse helhedsplan for natur og miljø nogensinde.

- Vi investerer nu 13,5 milliarder kroner over en femårig periode. I forhold til den hidtidige indsats er der tale om en stigning på 50 procent. Pengene giver os mere og bedre natur - og sikrer samtidig, at vi lever op til vores internationale forpligtelser, siger miljøministeren til ministeriets hjemmeside.

- I Grøn Vækst gøres der op med princippet om frivillighed i forhold til de krav, vi stiller til landbruget.

- For eksempel vil der fremover være krav om obligatoriske randzoner langs vandløb, de farligste pesticider får en højere afgift, og der arbejdes hen imod et system med kvoter på kvælstof.

- Samtidig fremmer vi mulighederne for vækst inden for landbrugs- og fødevareerhvervene. Krav og vækst er ikke hinandens modsætninger. Det er moderne miljøpolitik, siger Troels Lund Poulsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljø- og Naturplan Danmark 2020

Et af hovedpunkterne i Grøn Vækst er en Miljø- og Naturplan Danmark 2020.

Blandt effekterne i miljø- og naturplanen kan nævnes:

- Reduktion af 19.000 ton kvælstof fra 2010 - 2015 - svarende til en 1/3 del af belastningen

- Reduktion af 210 ton fosfor fra 2010-2015

- Markedsorienteret system med omsættelige kvælstofkvoter

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Markant reduktion af pesticiders skadevirkning på mennesker, dyr og planter

- Grøn omlægning af pesticidafgiften

- Bedre naturpleje og forvaltning af cirka 145.000 hektar private og offentlige Natura 2000-områder

- 75.000 hektar ny natur frem til 2015