Abonnementsartikel

- Vi ønsker mere natur og mere miljø, men vi ønsker også udvikling og mere produktion. Det kan godt forenes, men det kræver en målrettet indsats og konkrete løsninger frem for generelle tiltag, sagde landmand Hans Jakob Fenger til miljøminister Troels Lund Poulsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøministeren besøgte forleden Hans Jakob Fenger i Odder for at høre om miljøindsatsen. Det oplyser landbrugsrådgivningen LRØ.

- Det er en målrettet miljøindsats, hvor landmanden er med som medspiller, og hvor der tages hensyn til forholdene på den enkelte ejendom. Det skaber motivation, engagement og i sidste ende et bedre miljø.

sagde miljøminister Troels Lund Poulsen (V), da han hørte om miljøprojektet Agwaplan.

Hans Jakob Fenger er tredje generation på "Vejlskovgaard" og hans søn, Claus, er med i driften og på vej som fjerde generation. Familien har en kvægbesætning bestående af 180 køer og er på vej til 450 køer, og i markbruget drives 250 hektar.

- Der er jo ikke to ejendomme, der er ens. Forudsætningerne er forskellige og der er ingen standard. På de robuste jorde bør der være mulighed for intensiv planteavl, mens vi skal holde lidt igen på de følsomme arealer. Det hele skal ske i et samspil, sagde Hans Jakob Fenger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stort engagement

Sammen med konsulenterne Irene Asta Viborg og Helge Kjær Sørensen forklarede Hans Jakob Fenger ministeren om det store engagement og den positive effekt, som det tre-årige Agwaplan-projekt har ført med sig.

- Viden, indflydelse og hensyntagen til forholdene på den enkelte ejendom gør, at man bliver mere motiveret. Vi landmænd har det jo i bund og grund dårligt med, hvis naturen har det skidt, sagde Hans Jakob Fenger.

Folkene bag Agwaplan-projektet fortalte, at landmændene med jord i oplandet til Norsminde Fjord efter Vandrammedirektivets foreløbige vurderinger skal reducere landbrugets bidrag af kvælstof med ca. 50 procent.

- I starten blev de fjerne i blikket, når vi nævnte dette tal og mange så det som en trussel for deres fremtidige muligheder. Men efterhånden erkendte de, at det ikke er til diskussion, og landmændene tog projektet til sig og gik i et konstruktivt samarbejde med miljøfolkene ude ved køkkenbordene, hvor tingene er blevet diskuteret, fortalte Helge Kjær Sørensen.

- Landmændene kan reducere udledningen af kvælstof ved at optimere, men det kræver en rådgivning. Redskaberne er blandt andet placeret handelsgødning, skift af gødningstype, flere efterafgrøder med dyb rodvækst, anderledes jordbearbejdning, forårspløjning og andet. Det medvirker alt sammen til en reduceret udvaskning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Minivådområder

Miljøministeren blev under besøget præsenteret for et minivådområde, der er kommet i stand som en del af Agwaplan-projektet.

Projektet går ud på, at vandet fra en bæk ledes ind i et udgravet bassin. Herfra presset vandet gennem et areal bestående af sten og halm og videre ind i et opsamlingsbassin. I siveprocessen opfanges nitrat og fosfor via en biologisk proces, og via en brønd ledes vandet ud i en å og ender i Norsminde Fjord. På denne måde fjernes mellem 500 og 1.000 kg. kvælstof pr år.

- Det her er et af flere virkemidler, og vi er på vej med fem nye minivådområder i oplandet til fjorden. Vi har andre projekter kørende, f.eks. med energipil i baglandet, vedvarende græs, bræmmer og biogas, sagde Irene Asta Wiborg.