Hvordan sørger vi for at skabe vækst både i byerne og på landet? Og hvordan sikrer vi, at der ikke kun er fokus på kvantitativ vækst, men også kvalitativ udvikling i Danmark? Det var nogle af de store spørgsmål, der blev sat fokus på under Den danske Landinspektørforenings vækstkonference i København.

Landbruget gav også deres besyv med. Bedre arealudnyttelse var et centralt tema i oplægget fra Landbrugsrådgivning Syd, hvor formand Antoni Stenger fremhævede de miljømæssige, økonomiske og trafikale fordele ved øget anvendelse af jordfordeling, der er et effektivt værktøj til at skabe bedre lønsomhed og dermed vækst over hele landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jordfordelinger er nærmest blevet et mantra på Christiansborg.

- Christian Rabjerg Madsen

-Der sker næsten ingen jordfordeling i dag. Det kunne fremmes ved at man fjernede tinglysningsafgiften på jordfordeling, og at man sætter nogle puljer af til at få udført opgaverne. Da der i dag stort set ikke foretages jordfordeling, så mister staten ikke indtægter som følge af at fritage jordfordeling for tinglysningsafgift, pointerede Antoni Stenger.

Politisk debat

Landinspektørerne havde inviteret en bred vifte af ordførere fra Folketingets partier til at deltage i en paneldebat, hvor de kunne give deres partiers syn på, hvordan de vil sikre væksten og udviklingen i hele Danmark. Radiovært og politisk kommentator Jarl Cordua var ordstyrer i debatten, der tog tråden op med temaer fra dagens debatter om både planlov og jordfordeling.

Ordførerne fra to af Folketingets store partier, folketingsmedlem Erling Bonnesen fra Venstre og Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet var positive over for at kigge på mulighederne ved øget anvendelse af jordfordeling som vækstværktøj.

-Bedre arealudnyttelse i landbruget er jo et af de emner, der tales mest om blandt Folketingets ordførere på området i øjeblikket og jeg kan sagtens forstå pointen med at fritage jordfordeling fra tinglysningsafgift enten for en periode eller permanent. Jeg hverken kan eller vil love noget om, hvad vi kan finde frem til med de andre partier, men jeg kan love, at jeg gerne vil tage det med i drøftelserne under finanslovsforhandlingerne, sagde Erling Bonnesen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet tog tråden op og bekræftede, at han ligesom Venstres ordfører gerne ville tage sagen op politisk.

-Jordfordelinger er nærmest blevet et mantra på Christiansborg, men vi mangler at tage skridtet fra mantra til konkret handling. Det er jo oplagt, at når der ikke foregår meget på området i dag, er det formentlig et begrænset provenu staten vil gå glip af, hvis man fjerner tinglysningsafgiften. Ligesom Venstre tør jeg ikke love noget på Socialdemokraternes vegne, men jeg er meget glad for de input, vi har fået i dag og vil meget gerne tage opfordringen med tilbage til Christiansborg, sagde Christian Rabjerg Madsen.