Abonnementsartikel

På den lette jord på Kjargaarden er det nødvendigt at vande for at sikre både udbytte og kvalitet i afgrøderne.

Der er dem, som ikke behøver at vande. Der er dem, som kan, men ikke gør det, og så er der dem, hvor det er helt essentielt, at de vander.

- Vanding er et must hos os. Så kort svarer Jørn Willumsen, da jeg spørger ham, om det reelt er nødvendig for dem at vande på Kjargaarden, som ligger mellem Sunds og Ikast.

...Vanding er et must hos os...

Han lister flere ting op, som gør sig gældende vedrørende behovet for vanding.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- En ting er udbyttet: Det kan vi gange med to, når vi vander på vores overvejende JB1 jord. Det andet er, at vi udnytter og får mere ud af vores næringsstoffer. Derudover sikrer vi kvaliteten i alle vores afgrøder. Det vil heller ikke være rentabelt for os at avle kartofler uden vanding, fortæller han.

Kjargaarden - landbrug og byggefirma

Jørn Willumsen er en del af tredjegeneration på Kjargaarden. En gård som hans farfar var med til at etablere.

Gården har udviklet sig fra at være en gård med malkekvæg til i dag at omfatte markbrug på 1.560 hektar, produktion af 37.000 slagtesvin og 3.500 slagtekalve. Jørns far, Niels Willumsen, har desuden et byggefirma, som beskæftiger sig med landbrugsbyggeri, hvor 60-70 procent foregår i Norge og den resterende del i Danmark.

Afgrøderne i marken består af hovedafgrøden kartofler, dernæst maltbyg, vinterbyg, rug og majs. Der er ansat i alt 18 mand på Kjargaarden, hvoraf der er seks mand tilknyttet marken. Samt 35-40 mand i byggefirmaet.

En passende kapacitet

Tilbage til vandingen som på Kjargaarden klares af 52 maskiner og det samme antal anlæg. Pasning, flytning af vand, reparation af maskiner og anlæg klares i sæsonen af fire mand.

- De har hver ansvar for 12-15 maskiner i hver deres geografiske område uafhængigt af afgrøderne, forklarer Jørn Willumsen.

I Agro, der udkommer på onsdag den 12. april kan du læse mere om Kjargaarden.

Men allerede nu kan du læse gratis artiklen ved at klikke her: