Naturen skal have endnu bedre kår på de økologiske bedrifter; økologiske marker over fem hektar skal inkludere naturtiltag som for eksempel læhegn, markskel, randzoner eller naturstriber. Klimaet skal også tilgodeses - med konkrete krav til reduktion af klimabelastningen.

De to anbefalinger - sammen med 23 andre - afleverer det økologiske erhvervsteam i dag til miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen. Landbrug & Fødevarer bakker op om de nye tiltag, der skal være med til at sikre den videre udvikling af økologien og dermed også troværdigheden for det røde Ø-mærke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, siger:

- Landbrug & Fødevarer ser det som afgørende for økologiens succes, at vi kan fastholde den stærke brand-value, der er skabt om det røde Ø-mærke de seneste 25 år. Med utrolig høj troværdighed og forbrugertillid er der skabt en solid markedsposition, som vi skal værne om - også på lang sigt.

Derfor er det også helt centralt, at anbefalingerne fra erhvervsteamet ikke bare har fokus på at producere og sælge mere økologi nu og her, men også vise, at økologien stadig er dynamisk og i udvikling.

Forskning er vigtigt

Det økologiske erhvervsteam, der blev nedsat som en del af Fødevare- og Landbrugspakken, har især fokuseret på at styrke primærsektoren, det økologiske salg og de økologiske regler.

Landbrug & Fødevarer har haft en central placering i det økologiske erhvervsteam. Her har erhvervsorganisationen bl.a. lagt vægt på vigtigheden af en fortsat stærk forskningsindsats. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor ministeren til at have særligt fokus på teamets anbefaling om et nyt, flerårigt økologiforskningsprogram, der bl.a. skal bidrage til at sikre en langsigtet bæredygtig næringsstof- og proteinforsyning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med den massive omlægning til økologi, vi oplever i disse år, er det vigtigt, at såvel faglighed som afsætning følger med, så det fortsat er en god forretning i - og høj troværdighed om - økologien. Alt i alt er vi rigtig godt tilfredse med de 25 anbefalinger, og nu ser vi frem til, at regeringen og det øvrige folketing bruger dem som grundlag for en ambitiøs og fremadrettet dansk økologi-politik. Derfor skal der også lyde en stor tak til ministeriet for indsatsen med det økologiske erhvervsteam, siger Karen Hækkerup.