Økologisk Landsforening hilser anbefalingerne fra Fødevareministerens økologiske erhvervsteam velkommen og glæder sig over at genfinde mange forslag fra foreningens 10-punktsplan for et grønnere landbrug. Foreningen mener, at erhvervsteamets anbefalinger vil skabe nye udviklingsmuligheder for økologer ved at fjerne bureaukrati og omkostninger, skaffe nye næringsstoffer og markeder samt udvikle den økologiske produktion til gavn for bl.a. naturen, klimaet og en fortsat stærk forbrugeropbakning.

Det blev til 25 anbefalinger og herunder 79 konkrete handlinger i rapporten fra Esben Lunde Larsens økologiske erhvervsteam. Økologisk Landsforening er stærkt tilfreds.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Planen skaber bedre udviklingsmuligheder for de økologiske landmænd. Særligt de mange anbefalinger, der skal sikre økologer bedre adgang til at bruge organiske restprodukter som gødning, giver nye muligheder for de økologiske landmænd, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder, madprofessionelle og forbrugere, og fortsætter:

- Det er også meget positivt, at teamet bakker op om en fortsat stærk afsætningsindsats både på eksportmarkeder og herhjemme samt fjernelse af en stribe bureaukratiske hindringer og ekstra udgifter, der koster tid og arbejdsglæde hos mange økologer.

Per Kølster fremhæver blandt andet, at økologer skal modtage deres økologi- og plejegræsbetaling til tiden, kunne anvende N-fikserende afgrøder som pligtige efterafgrøder og kunne skabe naturstriber uden straf på gødningsregnskabet. Økologer skal også kunne modtage mindre medicin i udmålt dosis, så de store pakninger ikke medfører medicinspild, restlager og påtaler fra kontrollanten. Der er desuden udsigt til færre kontrolomkostninger for alle små husdyrbrug, og at det bliver muligt at bruge insekter som proteinfoder.

Større indflydelse

- Vi er glade for de nye løft på økologi i forhold til klimaet og naturen. Vi er slet ikke i mål med udvikling af økologi. Økologer er klar til at komme videre, og når økologi udvikles, sikrer vi en fortsat stærk forbrugeropbakning, siger Per Kølster.

Han er særligt glad for, at erhvervsteamet medtog foreningens forslag om, at økologer selv kan vælge mellem de konkrete handlinger, når naturen skal have mere plads.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi udviklede en frit valg-tilgang i foreningen, fordi vi mener, at det er mere motiverende for landmanden, og at det giver en naturindsats, der er bedre tilpasset både den omgivende natur og den enkelte landmands muligheder og interesser. Nogle vil skabe flere småsøer, andre flere læhegn eller naturstriber. Vi er meget glade for, at både Landbrug & Fødevarer og Erhvervsteamet har bakket op om forslaget. Nu håber vi, at EU er med på det, siger Per Kølster.

Store udfordringer

Økologisk Landsforening er meget tilfreds med, at erhvervsteamet har medtaget så mange punkter fra foreningens 10-punktsplan for et grønnere landbrug. Det er helt grundlæggende, når der peges på, at EU's landbrugspolitik skal drejes i retning af betaling for indsatser for bl.a. natur, miljø, biodiversitet og dyrevelfærd. Alle er områder, hvor økologer kan levere varen.

Landbrugets generelle regulering må heller ikke stå i vejen for økologi ved f.eks. at skabe unødig dobbeltregulering af økologer.

- Erhvervsteamet har taget fat i de store tandhjul, der afgør, hvor meget økologi vi får i Danmark, og hvor meget økologi kan udvikle sig. Ministeren har nu chancen for at bane vej for både mere og bedre økologi, siger Per Kølster.