Der var ikke ligefrem små ord, som advokat Hans Sønderby Christensen sendte i retning mod Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen efter denne var kaldt i samråd om de danske nitratindberetninger.

Bæredygtigt Landbrug-advokaten mente, at Esben Lunde Larsen med et svar til samrådet havde erkendt, at Danmark ikke opfyldte nitratdirektivet, og at der derfor var tale om traktatbrud. Du kan læse den historie lige her.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Maskinbladet har bedt om en kommentar fra Miljø- og Fødevareministeren, men her henviser man til Miljøstyrelsen. Hos Miljøstyrelsen har kontorchef Hans Peter Olsen følgende svar til anklagen om traktatbrud:

- l forhold til Hans Sønderbys påstand om, at der skulle være tale om en traktatkrænkelse, vil jeg blot påpege, at EU-Kommissionen, som tilser om medlemsstaterne lever op til deres direktivforpligtelser, ikke har rejst kritik af det danske overvågningsprogram under nitratdirektivet, skriver Hans Peter Olsen i en kommentar til Maskinbladet.