Sagen om de danske grundvandsindberetninger tog en drejning, da EU-Kommissionen sendte svar på fire spørgsmål til Miljø- og fødevareministeriet.

Hans Sønderby Christensen, der er advokat for Bæredygtigt Landbrug, havde dog ikke meget til overs for disse svar, og advokaten mente ligeledes, at Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen gav vildledende svar, da han var i samråd om emnet. Maskinbladet har bedt Esben Lunde Larsen om et svar på kritikken fra Hans Sønderby Christensen, og vi har modtaget denne kommentar fra Hans Peter Olsen, der er kontorchef i Miljøstyrelsen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hans Sønderby mener, at det skulle være vildledning af Folketinget, at angive, at det væsentlige er at beskrive udviklingen i nitratkoncentrationen fra målingerne i det danske overvågningsprogram efter nitratdirektivet.

Udviklingen er det helt væsentlige at beskrive. Det skyldes, at vi skal efterleve formålet med nitratdirektivet, der er at nedbringe og forebygge vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbrug. Det kan ses af nitratdirektivets artikel 1.

For at vi kan redegøre overfor EU-Kommissionen, at vi nedbringer og forebygger nitratpåvirkningen af vandmiljøet er det nødvendigt at kunne beskrive en udvikling. For at kunne beskrive en udvikling er det nødvendigt at have sammenlignelige data for omfanget af nitratpåvirkningen over tid. EU's vejledning til vores afrapportering efter nitratdirektivet hedder derfor netop "Status og udviklingstendenser for vandmiljø og landbrug".

Miljøstyrelsen arbejder fortsat for at skabe så meget klarhed om denne sag, som vi kan. Styrelsen ser derfor også frem til, at den eksterne analyse, der igangsættes i relation til grundvandsovervågningen kan bidrage til fælles klarhed over de spørgsmål der har været rejst, skriver Hans Peter Olsen i en mail til Maskinbladet.