DEBAT - Det er en vigtig landvinding for landbruget, at miljø- og fødevareministeren onsdag lancerede en uafhængig undersøgelse af grundvandssagen. Nu skal uafhængige eksperter på banen og analysere, om hvorvidt overvågning og indberetning af data er foregået efter bogen.

Vi har i gennem længere tid været i dialog med ministeren og ministeriet. Vi har stillet mange spørgsmål til overvågningen, bearbejdning af overvågningsresultater og indberetningen af data om grundvandskvaliteten. Det har været en meget langtrukket dialog, hvor vi har fået nogle få vigtige indrømmelser fra ministeren, men ikke kommet til bunds.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor er den løsning, som Esben Lunde Larsen har valgt også den helt rigtige i den aktuelle situation. Der er behov for at komme helt til bunds i sagen og få alle fakta på bordet.

Landbrug & Fødevarer har dokumenteret, at forkerte data har fået lov at florere - bl.a. måtte vi i sommer via ministeren for at få styrelsen til at skrive til EU-kommissionen, at der ikke var 25 procent af de danske grundvandsforekomster, som var i dårlig tilstand, men alene 4 procent, og vi har rettet henvendelse til ministeriet som opfølgning på EU-Kommissionens udmelding om, at man på baggrund af indberettede data fra Danmark mener at 20 procent af grundvandet har et kritisk højt nitratindhold i forhold til grænseværdien. Det er jo helt ude i skoven og både absurd og på ingen måde acceptabelt, at Miljøstyrelsen ikke øjeblikkelig retter henvendelse til EU-Kommissionen for at få dem ud af deres vildfarelse, da det reelle tal er to procent - allerhøjest.

De 20 procent stammer fra en målrettet monitering, hvor man inddrager langt flest målinger fra det øvre grundvand og samtidig sætter en række målinger i bero. Det svarer til, at man kun spørger teenagedrenge og antager, at de er repræsentative for hele befolkningen, når man laver en undersøgelse af, hvor mange danskere, der spiller computerspil.

Det er også derfor, vi er gået meget aktivt ind i en dialog med ministeriet om problematikken. Vi har som nævnt fået nogle direkte indrømmelser, og dem skal der selvfølgelig handles på med det samme fra ministeriet. Det kan ikke vente på, at den nye analyse er gennemført. Erkendte fejl, skal selvfølgelig rettes med det samme.

Der er dog fortsat behov for at komme til bunds i, hvorvidt og i hvilket omfang, der er begået fejl i overvågninger og indberetninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrug & Fødevarer vil naturligvis fortsat følge udviklingen på allernærmeste hold. Og i det omfang, at der er sket fejl, som har givet anledning til at give et forkert billede af grundvandets status, så forventer vi selvfølgelig, at de fejl bliver rettet med det samme. Alt andet er uacceptabelt ud fra almindelig dansk forvaltningspraksis. Og det bør særligt gælde på et område, der er så utroligt vigtigt for et helt erhverv.

Finder den nye analyse frem til, at landbruget har lidt tab som følge af en fejlagtig praksis på området, så forventer vi naturlig også, at der kompenseres for det tab, der er lidt.

Anderledes kan det ikke være.