Abonnementsartikel

Der er ikke frygt hos politikerne for, at embedsmændene vil manipulere med oplysninger i sag om prøvetagning for nitrat i grundvandet

Bæredygtigt Landbrug forsøger at sætte spørgsmålstegn ved, om det er en god idé at lade de selvsamme embedsmænd, som er under anklage for urent trav i sagen om nitratindberetninger, foretage en teknisk gennemgang af sagen for politikerne, inden et åbent samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Bæredygtigt Landbrug mener ikke, at en sådan teknisk gennemgang vil være uvildig, men politikerne afviser over for Maskinbladet, at det skulle være et problem:

- Jeg har fuld tillid til embedsmandssystemet, men når vi har indkaldt ministeren til det her samråd, er det selvfølgelig for at komme til bunds i de påstande, der er fra Bæredygtigt Landbrug,

Maria Reumert Gjerding, Landbrugsordfører for Enhedslisten

- Det er jo en helt almindelig procedure med en teknisk gennemgang fra ministeriets embedsfolk, når der er komplekse problemstillinger på dagsordnen. Landbrugets organisationer har haft foretræde for udvalget, og jeg selv - og formentligt også alle andre ordførere på området - har haft møder med organisationernes eksperter, forklarer Carsten Bach fra Liberal Alliance.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vigtig dagsorden

Han slår fast, at han lytter opmærksomt på alles synspunkter, inden han tager stilling og anbefaler LA's folketingsgruppe et standpunkt:

- Det her er en vigtig dagsorden om bevidst/ubevidst overimplementering af EU direktiver. Ingen ønsker mere end jeg og LA, at dansk landbrug reguleres på samme vilkår som alle andre lande i EU. Derfor tager jeg sagen meget alvorlig og har allerede krævet, at ministeriet fremlægger alle data åbent for offentligheden. Hvilket, jeg håber, sker meget snart. Der bliver etableret en følgegruppe, der skal overvåge den danske afrapportering af grundvandsdata til EU, men inden da er det min opfattelse, at der bør være fuldstændig klarhed om, hvad der er foregået tidligere, hvilket meget vel kan ske via en uvildig, ekstern revision af hele området, siger Carsten Bach videre.

Forskellig indgangsvinkel

Erling Bonnesen fra Venstre kalder det helt sædvanligt, at udvalg på Christiansborg har en teknisk gennemgang af forskellige emner:

- Det er fordi, vi tager emnerne meget seriøst og alvorligt, og det gælder også denne sag. Det er helt normalt, at vi får en gennemgang af tingene og kan spørge ind til dem. Der kan være forskellige indgangsvinkler til sagerne, men det er jeg helt rolig ved og ser frem til gennemgangen, siger Erling Bonnesen til Maskinbladet.

Åben tilgang fra Enhedslisten

Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten slår fast, at hun har ingen fornemmelse af, at Miljøstyrelsens embedsmænd er interesserede i at skabe dårlige forhold for dansk landbrug:

- Jeg har fuld tillid til embedsmandssystemet, men når vi har indkaldt ministeren til det her samråd, er det selvfølgelig for at komme til bunds i de påstande, der er fra Bæredygtigt Landbrug, og de anklager, der rettes mod embedsmændene. Jeg vil endnu ikke drage den konklusion, at der ikke er overensstemmelse mellem de tal for nitrat i grundvandet, som EU opererer med og de faktiske forhold. Vi skal netop høre embedsmændene, hvorfor de indberetter, som de gør, og hvad EU-systemet kræver. Bagefter skal vi drøfte med ministeren, om det er rigtigt, at der er sket noget, der ikke skulle være sket, eller om alt er foregået efter bogen. Jeg er fuldstændig åben. Jeg har lyttet til de anklager, der er rejst, og nu vil jeg lytte til, hvad embedsmændene og ministeren har at sige, siger Maria Reumert Gjerding til Maskinbladet.

Kritiske spørgsmål

Formanden for udvalget, Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti, opfordrer parterne til at slappe lidt af:

- Vi har i udvalget bedt om en teknisk gennemgang af, hvordan man måler indholdet af nitrat i grundvandet. Det er ikke et spørgsmål om, at embedsfolk skal vejlede os om, hvad vi skal mene. Vi har talt med Bæredygtigt Landbrug og en række andre interessenter, som ved en masse om grundvand og er bekymrede for, hvad der sker i forhold til EU. Derfor har vi tonsvis af spørgsmål. Hvis man tror, at vi som politikere ikke vil stille kritiske spørgsmål, er man meget naiv, siger Pia Adelsteen.