EU's medicinagentur, EMA, er netop kommet med sin nye evaluering af brugen af zinkoxid, det såkaldte VetZink, til smågrise, og desværre er der ikke stor forskel til den anbefaling, som EMA kom med i december, beklager man hos Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

- Nu sætter vi hele vores lid til Kommissionen, som nu får til opgave at finde en rimelig overgangsperiode for udfasning af VetZink.Vores bekymring går på, at udfasningsperioden bliver for kort. I så fald vil det udfordre forbruget af antibiotika til fravænnede grise. Ikke blot i Danmark men i hele Europa. Og det er jo naturligvis noget, som ingen ønsker, påpeger formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen i en pressemeddelse.

I et høringssvar, som Danske Svineproducenter har sendt til Kommissionen og til den Danske Lægemiddelstyrelse, lød anbefalingen på en 10-års overgangsperiode, og det håber formanden naturligvis, at Kommissionen er lydhør over for, nu hvor deres opgave er at tage endelig stilling til EMA's anbefaling.

- Men uanset overgangsperiodens længde får vi nu rigtigt travlt med at undersøge brugbare alternativer til VetZink til bunds, så vi er helt sikre på, at de små grises sundhed og velfærd ikke blive forværret.

Henrik Mortensen tilføjer, at der i dyrevelfærdskredse i den seneste tid har været en misforstået opfattelse af, at en øgning af fravænningsalderen kunne være et alternativ til brugen af zink.

- Tankegangen er egentlig naturlig, idet vi ved, at grisenes tarmsystem udvikles med alderen, men desværre er en øget fravænningsalder bare ikke et reelt alternativ i virkelighedens verden, forklarer han.

- Jeg ved fra mine økologiske kollegaer, der fravænner grisene ved omkring syv uger, at de også bruger høje doser zink omkring fravænning. Faktisk bruges der op til en halv gang mere zink til en økologisk gris end en almindelig gris, påpeger Henrik Mortensen, der henviser til en opgørelse, som Fødevarestyrelseen lavede til Miljø- og Fødevareudvalget i marts 2016.

Den viste, at en økologisk smågris får i gennemsnit 28 gram zinkoxid mens en konventionel produceret smågris får 17,8 gram zinkoxid.

- Det vil sige, at en økologisk gris udleder mere zink til miljøet end en traditionel produceret gris, siger formanden.

Han mener, at man - set i det lys - bør være opmærksom på, at hvis man skærper kravene til brug af zink til smågrise og måske endda helt forbyder det, så gør man det særligt svært for producenter af OUA-grise (opvokset uden antibiotika) og økologiske grise.

Henrik Mortensen forklarer videre, at disse specialgrise ikke længere kan sælges som OUA-grise, hvis de behandles med antibiotika. Dog må de økologiske grise behandles én gang med antibiotika.

Det er det dilemma, der kan have negativ indflydelse på dyrevelfærden. Ligeledes bør man være opmærksom på, at det kan give incitamenter til underbehandling af syge grise.

- Der er også risiko for, at de sundhedsmæssige udfordringer kan blive så store, at produktionen af OUA-grise og økologiske grise måske falder, og det bør meningsdannerne måske tage med i sine overvejelser, siger Henrik Mortensen.