Hvis du ønsker at søge tilskud til målrettede efterafgrøder, kan du nå det endnu, hvis bedriften ligger i et område med ledige hektar. På nuværende tidspunkt er der søgt til 128.200 ud af de 145.000 hektar, der er afsat midler til. Hvis ordningen skal nå i mål, og et obligatorisk krav skal undgås, er det vigtigt, at der bliver søgt til de resterende hektar.

Anden runde af målrettede efterafgrøder kom rigtig godt fra start, men der er fortsat cirka 16.800 ledige hektar fordelt over 38 kystvandoplande. I kystvandoplande ved eksempelvis Århus bugt, Smålandsfarvandet og Nordjylland er der kun søgt til cirka 50 procent af de afsatte midler til området, så der er mange ledige hektar i disse områder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Få overblikket på nettet

På Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside kan man se et opdateret kort over de områder, hvor det fortsat er muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder. Klik HER for at se kortet. I listen over målrettede efterafgrøder i tast-selv kan man også se, om der er ledige hektar i lige netop det område, hvor man har marker i.

Man skal være opmærksom på, at tidligere lukkede kystvandopland kan blive åbnet igen, hvis nogle landmænd trækker deres ansøgning tilbage. I løbet af sidste weekend blev der eksempelvis igen åbnet op for kystvandoplandet Avnø Fjord nordvest for Vordingborg, og der kan nu søges tilskud inden for områder igen.

Efterafgrøder i runde 3-områder

Den 22. marts åbner tredje og sidste runde af ansøgningsperioden for målrettede efterafgrøder. I den tredje runde kan der søges tilskud til arealer, hvor der er et indsatsbehov i forhold til kystvand, og hvor jordens evne til at tilbageholde kvælstof er over middel (høj retention). Den høje retention betyder, at efterafgrøderne har en mindre effekt i disse områder i forhold til at nå det samlede indsatsbehov for ordningen.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen opfodrer til, at så mange målrettede efterafgrøder som muligt, bliver udlagt i de områder, der åbnede i 1. og 2. runde, hvis det samlede indsatsbehov for ordningen skal opnåes, og derved undgå et obligatorisk krav.

Derfor fortæller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, at det er vigtigt, at arealet i områder fra runde 1 eller 2, som endnu ikke er søgt, bliver tilmeldt hurtigst muligt.