Danske landmænd kan glæde sig over, at målinger af jordens indhold af tilgængeligt kvælstof i foråret 2017 viser et indhold på 5-10 kg pr. ha over det normale, og behovet for at tilføre kvælstofgødning derfor er tilsvarende mindre.

Dette gælder dog ikke på grovsandet jord. Også behovet for tilførsel af svovl og kalium vurderes at være mindre end normalt. Det viser den nye kvælstofprognose, som Landbrug- og Fiskeristyrelsen fredag har offentliggjort.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prognosen, som er udarbejdet af Seges i samarbejde med Aarhus Universitet, viser hvor meget kvælstofbehovet forventes at afvige fra det normale. Årets prognose betyder, at behovet for tilførsel af gødning på landsplan er 7.000 ton kvælstof mindre end normalt.

- I alt giver dette en besparelse for dansk landbrug på 40 til 50 millioner kroner. Det lavere kvælstofbehov skyldes primært, at nedbøren i vinterperioden i gennemsnit af landet er cirka 30 procent mindre end normalt. Samtidig kan vi glæde os over, at vinterafgrøderne generelt står godt på nuværende tidspunkt, siger Leif Knudsen, chefkonsulent i Seges.

Kvælstofprognosen bygger på målinger af tilgængeligt kvælstof i februar 2017 på cirka 150 marker i Seges Kvadratnet fordelt over hele landet. Resultatet sammenlignes med målinger i årene forud.