LMO deltog med en meget velbesøgt stand på AgroNord messen 8. marts. Der var stor interesse for at ramme plet med LMO, som var standens tema.

Det med at ramme plet gjaldt ikke kun den sjove del med en sømblok, hvor mange tog udfordringen op med at konkurrere mod LMOs skarpe medarbejdere, men det gjaldt ikke mindst den seriøse del hvor mange var interesseret i en snak om en af LMOs spidskompetencer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Flere af vore besøgende ville høre mere om, hvordan vi kan give et løft til malkekvægbedrifter gennem det tætte tværfaglige samarbejde mellem kvæg-, plante- og økonomirådgivning. Der var rigtigt mange, der deltog i konkurrence om at vinde et gratis besøg af et tværfagligt rådgivningsteam fra LMO, fortæller kvægchef Christian Friis Børsting

På AgroNord blev der snakket rigtigt meget køer, foder og stalde. LMO Kvæg havde medbragt små videoklip fra stalde, hvor videooptagelser har afsløret væsentlige ting, der kan forbedres både i staldindretning, management og ved foderblandere. Disse små videosekvenser er en øjenåber både for de mælkeproducenter, som har fået lavet disse optagelser og for de involverede rådgivere, da ingen af parterne jo ser, hvad der sker i stalden døgnet rundt.

Kvægrådgiver Mie Riis forklarer:

- Videoovervågning er et rigtigt spændende redskab, som LMO Kvæg meget gerne vil udbrede til mange flere kvægbrugere, da især køernes adfærd i stalden ofte afslører noget, der kan forbedres med stor effekt for dyrenes velfærd og mælkeproducentens økonomi.

Udgiften til videoovervågning er hurtigt tjent ind. LMO Kvæg tilbyder lige nu opsætning af kamera, analyse af video samt en kort rapport med fokuspunkter til en pris fra 4.000 kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En anden afgørende faktor i mælkeproduktionen er, at køernes foder indeholder det, der står i foderplanen, og at det er blandet perfekt, så køerne ikke kan sortere i foderet. LMO Kvæg tilbyder derfor at teste om vognene vejer korrekt. Det gøres ved at bruge 26 certificerede lodder, som vejes både ved tom og fuld vogn. Kvægrådgiver Henning Pedersen viste på AgroNord, at der er fundet vogne, der vejer helt op til 20 procent forkert. I dette til fælde betød det, at køerne blev tildelt 20 procent mindre foder end planlagt. En så stor fejl har betydelig konsekvens for køernes næringsstofoptagelse og mælkeproduktion, så er du i tvivl kan du kontakte LMO Kvæg for at lave en test af nøjagtigheden på din fuldfodervogn.