Abonnementsartikel

Karl Erik og Hanne Nørgaard, Vittenberggaard, gør deres for at få det bedste resultat ud af en uvandet JB2-jord. Derfor er de meget bevidste omkring de valg og tiltag, de foretager sig, så det sker under hensyntagen til omkostninger og effektivitet.

Bevidsthed omkring omkostninger, ombygning og tilpasninger af maskiner, optimering af gødningstildeling og arbejdsgange er nogle af de områder, Karl Erik Nørgaard og hans kone Hanne, Vittenberggaard i Vendsyssel, benytter for at optimere planteavlen på en JB2-jord, som de ikke vander.

Vittenberggaard består af markdrift på 200 hektar med korn og kartofler. Dertil kommer en produktion af slagtesvin på 10.000 styk pr. år fordelt på to ejendomme med henholdsvis fra 7 til 100 kg og fra 17 til 100 kg, fra to forskellige besætninger. I marken er hovedafgrøden melkartofler, der tegner sig for 25 procent af sædskiftet, inklusive areal til opformering af læggemateriale. De øvrige afgrøder er førsteårshvede, rug, vårbyg og havre, som alt sammen fodres op til egne grise. Jorden er overvejende JB2, og ligger inden for en radius af to kilometer.

Gården passes af Karl Erik og Hanne Nørgaard, og de laver selv alt i marken på nær kartoffeloptagning af melkartoflerne, klipning af hegn og presning af halm. Er der behov for ekstra hjælp, lejer de hjælp ind.

Vanding er undladt - et bevidst valg

Trods jorden overvejende er JB2, vander de ikke jorden på Vittenberggaard, og det er helt bevidst.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har meget klart valgt ikke at vande, hovedsageligt ud fra en menneskelig betragtning, da vi ikke ønsker at være hængt op på at skulle flytte vand henover sommeren. Dertil er det også en stor investering, omkostningstungt og tidskrævende at skulle vande. Vi er udmærket klar over, at vi ikke høster topudbytter, og at udbyttet måske varierer mere, end hvis vi vandede, men det tager vi med, siger Karl Erik Nørgaard.

- Når vi har fravalgt vanding har vi fokus på, hvad vi så kunne gøre for at optimere planternes forhold bedst muligt. En af de ting, vi har gjort for at gøre jorden mere dyrkningssikker, er blandt andet løsningen af jorden, som er med til at give forbedrede betingelser for planternes rodnet, tilføjer han.

Vittenberggaard kører delvist pløjefrit - forstået på den måde, at de harver før og efter kartofler og pløjer i mellem de øvrige afgrøder.

Værkstedet og maskinparken på Vittenberggaard bærer præg af, at Karl Erik Nørgaard selv laver mange ting. Han er oprindeligt uddannet elektriker og har efterfølgende taget en landbrugsdannelse.

- Vi har tilpasset maskinparken til at løse de fleste opgaver i marken, men før vi køber en maskine, har jeg regnet på, om det kan svare sig at køre med den. Vi har kunnet holde omkostningerne nede ved, at vi selv tilpasser, ombygger og vedligeholde maskinerne. Så vi er meget bevidste om, hvad det koster at køre med en maskine, siger Karl Erik Nørgaard.

I Agro, der udkommer i dag fredag den 10. marts kan du også læse mere omkring deres kvælstof behov tilpasses efter analyser.

Men allerede nu kan du læse artiklen gratis ved at klikke her: