Økologisk Landsforening gennemfører i år en gennemgribende omorganisering. Den nye organisering skal ruste foreningen til at fortsætte økologiens fremmarch i markedet, udvikle økologisk landbrug videre og støtte sine medlemmer i deres arbejde med økologi. Som led i omorganiseringen styrkes direktionen med en ny administrerende direktør.

- Vi har en stærk vækst i den økologiske branche, og det buldrer derudaf med innovation. Mange økologer er klar til at løfte økologien til nye højder, og nye økologiske landmænd kommer til som aldrig før. Vi gearer foreningen til at skabe det næste økologiske tigerspring, både i marken og i markedet. Nye partnerskaber skal sikre opbakning fra hele samfundet til den økologiske omstilling, siger Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening - Danmarks forening af økologiske landmænd, forbrugere, madprofessionelle og virksomheder - og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har også lavet en omorganisering for at komme tættere på vores medlemmer og i endnu højere grad støtte dem i deres arbejde med økologi, også lokalt. Vi vil sætte en ny standard for medlemsinvolvering, og vi er kommet godt fra start i årets første to måneder - med 22 møder i alle landsdele, hvor økologiens udvikling er blevet sat til debat. Omorganiseringen i foreningen skal sikre økologer større indflydelse på deres forening og økologiens fremtid, siger Per Kølster.

Markant omorganisering

Foreningens sekretariat er nu organiseret i to tæt samarbejdende hovedafdelinger; hhv. en tværfaglig afdeling for "Markeds- og Landbrugsudvikling", som skaber ny viden, ny afsætning og nye veje indenfor økologi, og en afdeling for "Involvering og Strategi", hvor partnerskaber, politik, forretningsudvikling, medlemsinvolvering og kommunikation drives frem.

- Vi vil fortsat sætte dagsordenen for at udvikle økologien i en forening med ét ben solidt plantet i markedet og ét i den danske muld. Vi vil udbygge vores unikke samspil mellem økologiske landmænd, virksomheder, madprofessionelle og forbrugere. Et samspil, der skaber både innovation og motivation hos alle, der arbejder med økologi, siger Per Kølster.

Udviklingsarbejdet understøttes af et stærkt samarbejde mellem sekretariatet og foreningens fagudvalg for de seks produktionsgrene indenfor økologisk landbrug, for virksomheder, ulandsarbejde og gårdbutikker/lokalt salg, samt udvalgene for unge økologer, eksport og -foodservice-sektoren.

- Vores medlemmer sætter dagsordenen for udviklingsarbejdet i foreningen, og vi mærker på de mange lokale møder en stor lyst til udvikling og indflydelse, på områder som klima, natur, socialt ansvar og lokal involvering, siger Per Kølster.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Understøtte strategi

Foreningen styrker også direktionen.

- Tempoet er allerede højt for økologiarbejdet. Med vores nye mål for udvikling af økologien og vores forening skal vi samtidig styrke vores direktion, siger Per Kølster.

Direktionen, som i dag består af direktør Paul Holmbeck og sekretariatschef Torben Lauridsen, udvides med en ny administrerende direktør. Stillingen slås op i marts.

- Vi søger en dygtig og motiverende leder, der kan udvikle foreningens medarbejdere og vores arbejde for at udbygge Danmarks position som verdens førende økologination. Vi søger en stærk organisationsudvikler med blikket rettet mod medlemmerne og det at skabe en involverende forening, der styrker medlemmerne i deres arbejde med økologi, siger Per Kølster.

Bakker op om oprustning

- Da jeg fik arbejde hos økologerne i 1995, var vi kun syv ansatte. Vi var 20, da Torben kom til i 2001. Nu er vi 65 og har yderligere 20 rådgivere i vores fælles rådgivningsselskab, ØRD. Alene i år blev der omlagt et areal til økologi, der er dobbelt så stort, som hele det økologisk areal var i Danmark, dengang jeg startede. Og når økologi skal udvikles videre, skal vores forening og direktion også, siger Paul Holmbeck og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Oprustningen skal sikre, at vi både kan udvikle økologi og vores organisation, bringe mere værdi til vores medlemmer og fortsat styrke foreningens offensive udadvendt rolle i markedet og politik, siger Paul Holmbeck, direktør.

Omorganiseringen medfører ingen afskedigelser, men en konsolidering som på flere områder skaber luft til, at foreningen kan nå de nye mål for økologi og medlemmerne. Direktørstillingen forventes opslået primo april.