Det skal være lettere for landmænd at udlægge naturarealer, uden at de risikerer at miste retten til opdyrkning.

For at gøre det mere attraktivt for landmænd at lægge landbrugsjord ud til natur, blev det aftalt i Naturpakken at udvide ordningen, så tidsbegrænsningen for genopdyrkningsretten fjernes.

Som reglerne er i dag, risikerer landmanden at miste retten til at genopdyrke et areal, der er lagt ud som naturareal, efter 15 år. For flere landmænd har det betydet, at de har set sig nødsaget til at genopdyrke eller genanmelde et areal inden for tidsfristen for ikke at risikere, at arealet bliver omfattet af beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven. I dag førstebehandler Folketinget Esben Lunde Larsens lovforslag, der gør genopdyrkningsretten permanent.

- Det er vigtigt, at landmændene ikke bliver mødt med unødvendige begrænsninger for at skabe mere natur. Med den permanente genopdyrkningsret giver vi landmanden større fleksibilitet, så muligheden for at udlægge mere natur og retten til at genopdyrke jorden spiller sammen på bedste vis, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Allerede anmeldte arealer

Den permanente genopdyrkningsret vil gælde både for nye og for allerede anmeldte arealer og er blot det seneste i en række tiltag, der skal gøre det nemmere at udlægge mere natur i Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der bliver gjort et stort stykke arbejde blandt danske landmænd for at tage vare på naturen, og det vil jeg understøtte bedst muligt. Derfor har vi forlænget landmændenes efteruddannelse i naturpleje, vi har indført naturpleje på landbrugsuddannelserne, og med den permanente genopdyrkningsret har vi nu taget endnu et vigtigt skridt for en endnu stærkere indsats for den lysåbne natur, siger Esben Lunde Larsen.

Muligheden for at anmelde et areal til genopdyrkningsret har eksisteret siden 2004, og det anslås, at over 9.000 anmeldelser af arealer er indløbet til kommunerne. Det giver et samlet anmeldt areal på omkring 70.000 hektar, hvilket svarer til 98.000 fodboldbaner.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2017.