Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har offentliggjort en ny bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion, som indeholder nye regler rettet mod økologisk primærproduktion.

Den nye økologibekendtgørelse er godt nyt for landets økologer. Det er særligt ændringerne for fjerkræ og biavl, der giver økologiudviklingen et skub i den rigtige retning. Det er begge områder, som Landbrug & Fødevarer igennem længere tid har arbejdet på at ændre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bedre hønsegårde

For udearealerne til fjerkræ kommer der nu skærpede krav til beplantningen på udearealerne. Det sker via krav om mange flere træer og buske på arealerne. Samtidig betyder ændringerne, at de danske producenter ikke længere skal afsætte mere udeareal pr. høne, end man skal i andre EU lande.

Ifølge Kirsten Lund Jensen, der er økologichef i Landbrug & Fødevarer, er dette både til gavn for dyrene og for landmændene:

- Med de nye regler for udearealer får vi godt nok skrappere krav til beplantning, end vi kender fra andre lande, men til gengæld får vi sikret nogle meget attraktive hønsegårde, der både tager hensyn til dyrenes velfærd og til opsamling af næringsstofferne fra arealet, siger hun og fortsætter:

- En økologisk høne skal altid have adgang til mindst fire m2 udeareal. Det skal den stadig, men de tidligere danske krav til tomgangsperioder i hønsegården har reelt betydet, at de danske landmænd var tvunget til at reservere ekstra arealer som ?stand-by?. Det behøver de ikke længere, hvis hønsegården er tilstrækkeligt beplantet, og det er rigtig glædeligt, at vi nu på samme tid kan gøre det bedre for dyrene, miljøet og landmændene.

Første skridt

Landbrug & Fødevarer har sammen med særligt Danmarks Biavlerforening længe arbejdet for, at de danske biavlere kan komme til at producere mere dansk økologisk honning. Det har været væsentligt, at der også skulle kunne produceres økologisk honning, selvom der var ikke-økologiske arealer i nærheden af bierne, så længe arealerne ikke har reel betydning for biernes fødesamling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tiltagene i den nye økologibekendtgørelse, hvor der fokuseres mere på selve nektar- og pollenkilderne i tre km. radius fra bistaderne, og mindre på konventionelle arealer, der ikke bidrager til biernes føde, er derfor klart et skridt i den rigtige retning.

Men det er et lille første skridt, og det er derfor tvivlsomt, om de foreslåede krav kommer til at give så meget dansk økologisk honning, at det reelt vil kunne erstatte noget af den økologiske honning, der pt. bliver importeret fra tredjelande.

- Det er mere end fem år siden, at vi i Landbrug & Fødevarer sammen med Danmarks Biavlerforening gik til Ministeriet med forslaget om en ændret tilgang. Derfor er vi naturligvis glade for, at alt det arbejde nu bærer frugt. Vores tilgang har ikke udelukkende handlet om at få produceret mere økologisk honning, men også om at skabe grobund for samarbejder mellem biavlere og økologiske landmænd. Det samarbejde håber vi med tiden vil skabe mere natur og bi-venlige tiltag på de økologiske bedrifter, siger Kirsten Lund Jensen og fortsætter:

Den grænse, som Ministeriet nu har fastsat i den nye bekendtgørelse, giver meget bedre mulighed for økologisk honningproduktion. Om det giver nok effekt til, at vi får dansk økologisk honning at se i butikkerne, må vi vurdere, når vi evaluerer ordningen efter det første års tid. Vi har i første omgang fået skabt det rigtige værktøj, og vi ved, hvilke knapper vi kan justere på for at sikre succes.

Landbrug & Fødevarer, Danmarks Biavlerforening og Seges, der er Landbrug & Fødevarers videnscenter, vil i 2017 målrettet arbejde for at igangsætte samarbejder mellem biavlere og økologiske landbrug.