Colistin er et antibiotikum, som er kritisk vigtigt for behandling af mennesker og opdagelsen i 2015 af et nyt colistin-resistensgen (MCR-1) har sat fokus på anvendelsen af colistin til produktionsdyr.

Forbruget af colistin til produktionsdyr i Danmark ligger under det Europæiske Medicinagenturs (EMA) anbefalinger fra 2016. Ikke desto mindre er forbruget stigende, og Fødevarestyrelsen vurderer, at for at bremse stigningen bør colistin vægte tungere i medicinregnskaberne i forbindelse med det differentierede gule kort, blandt andet for at forhindre, at colistin bruges som erstatning for tetracyklin, der vægtes tungt i antibiotikaregnskabet i overensstemmelse med intentionen i MRSA-handlingsplanen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er bekymrende, at forbruget af et kritisk vigtigt antibiotikum som colistin er stigende. Selvom forbruget stadig ligger et godt stykke under de faglige anbefalinger, synes jeg, der bør gribes ind nu for at sikre, at stigningen bremses. Jeg har derfor besluttet, at vægtningsfaktoren for colistin ud fra et forsigtighedsprincip og af hensyn til resistensudviklingen generelt hæves fra 1 til 10 i det differentierede gule kort, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

En væsentlig årsag til det årelange fald er landmændenes obligatoriske medicinregnskaber. Her har visse kritisk vigtige antibiotikatyper, siden det såkaldte differentierede gule kort blev indført sidste år, vægtet tungt med henblik på at tilskynde til et lavere forbrug af disse typer.

Dermed tilskyndes landmanden til at skrue ned for forbruget. Eksempelvis vægter de såkaldte kritisk vigtige cefalosporiner og fluorokinoloner med en faktor 10 og tetracyklinerne med en faktor 1,5.

Antibiotikaforbruget i dansk landbrug er stort set uden undtagelse faldet siden 2009 og ligger på et niveau, som kun få andre lande i verden kan matche. Udviklingen skyldes blandt andet at Danmark, som det eneste land i verden, har indført en gul kort ordning, der rammer de landmænd, der bruger mere antibiotika end nødvendigt.

Ærgerligt

Hos Videncenter for Svineproduktion kalder man udmeldingen fra Esben Lunde Larsen for ærgerlig:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dansk landbrug er førende i verden, når det kommer til et lavt antibiotika-forbrug. Det har vi tænkt os fortsat at være. Derfor er det også ærgerligt, at ministeren ser sig nødsaget til at hæve vægtningen af colistin. Vi har i dansk landbrug hidtil fulgt anbefalingerne fra WHO, som ikke har rubriceret colistin sammen med de andre kritiske anbitiobika. De stærkt kritiske antibiotika som cephalosporiner og flourokinoloner har dansk landbrug, modsat mange andre lande, et minimalt brug af, netop på grund af WHOs anbefalinger. Når man træffer så drastiske beslutninger, som det er at hæve vægtningen af colistin til faktor 10, så er det vigtigt, at der er en solid faglighed bag beslutningen. Det mener jeg godt, kan anfægtes i denne forbindelse, siger Christian Fink Hansen, der er sektordirektør for VSP.