Arla hæver mælkeprisen i marts.

Arlas konventionelle acontopris stiger 1. februar med 0,5 eurocent/kg. Acontoprisen for økomælk forbliver uændret i alle medlemslande. Fedt- og proteinforholdet ændres pr. 1. marts 2017 fra 1:1,6 til 1:1,4, som tidligere beskrevet, oplyser Arla i en pressemeddelelse.

Stigningen i Danmark svarer til 3,7 øre for konventionel mælk. Dermed bliver acontoprisen for konventionel mælk 265,6 øre, og for økomælk 359,7 øre. Acontoprisen for mælk produceret på basis af non-GM foder bliver 273,1 øre.

Mælkeproduktionen i EU er stigende som sædvanlig på denne tid af året, men den er stadig betydeligt lavere end sidste år. I Oceanien og Sydamerika fortsætter mælkeproduktionen med at falde, men i USA vokser den med omkring to procent. Markederne synes stabile med god efterspørgsel - særligt i Asien. Markedet for økologiske produkter er fortsat stabilt.