Abonnementsartikel

Med de gode udbytter fra 2016 i baghovedet er det nu på høje tid at få taget hånd om de nødvendige beslutninger i forhold til markplanen 2017. Vi har alle gjort status til nytår og dermed konstateret, hvor stort lageret af grovfoder er for langt de fleste.

Med foråret ventende om hjørnet er det nu tid til at få markbogen ned fra hylden, fjerne støvet og få taget et kritisk blik på markplanen igen. Relevante spørgsmål kunne være:

Er planen som ønsket?

Giver planen den ønskede foderforsyning?

Kan selvforsyningen hæves?

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For rigtig mange er markplanen en gentagelse af de sidste mange års planer. For nogle kører afgrøderne rundt i et nøje planlagt sædskifte, mens det for andre er lidt mere uplanlagt og følger græsmarkernes behov for omlægning.

De gode udbytter af grovfoder giver netop mulighed for at tage markplanen og afgrødernes placering op til nærmere revision og i stedet for at gøre, som vi plejer, har vi nu muligheden for at gøre et aktivt tiltag for at skabe en forbedring. Mange har forsøgt sig med salg af overskydende grovfoder til enten kolleger eller sågar biogasanlæg, alle med samme resultat - en pris der er langt lavere end fremstillingsprisen.

Derfor kan vi hurtigt konstatere, at en fortsættelse af den markplan, vi er vant til, med følgende produktion af grovfoder til lager eller salg, ikke er en holdbar vej. Mange har, næsten som en førstehåndsindskydelse, smidt vårbyg i markplanen for at reducere lageret af grovfoder, men der skal ikke megen hovedregning til, før man får bekræftet, at der ikke er mange penge at hente her. Hvis vårbyg i markplanen skal bidrage til den samlede økonomi, kræver det, at det er muligt at anvende vårbyggen i fodringen. Og netop her kommer problemet for langt de fleste, pladsen til at oplagre korn til et års forbrug er ganske simpelt ikke tilstede.

For at sikre en god økonomi i både markdriften, men også selve bedriften som helhed, kræver det, at markens produkter til en vis grad kan skubbe et indkøbt alternativ ud. Derfor skal man altid overveje, hvad formålet er med en ekstra afgrøde i markplanen - opfodring eller salg?

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere i det nyeste nummer af Bovilogisk, som udkommer fredag den 17. februar.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.