Ifølge DR har Lægeforeningen og Foreningen for Mikrobiologer kritiseret regeringens antibiotikaregler, der ifølge de to foreninger strider så meget mod WHO's anbefalinger, at det hele bør laves om.

Kritikken af antibiotikaforordningen drejer sig primært om den vægtning, ordningen indeholder, men Esben Lunde Larsen skriver i et svar til Maskinbladet, at Danmark som det første land i verden har lavet en model, der vægter problematiske antibiotikatyper tungere i landmandens medicinregnskab:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det betyder, at antibiotikatyper, der ud fra en risikovurdering indebærer risiko for resistens hos mennesker, vægtes højere i landmandens medicinregnskab. Udgangspunktet for det differentierede gule kort er, at syge dyr skal behandles, og at der med ordningen skabes et klart incitament til, at denne behandling sker med mindst mulig risiko for menneskers sundhed, lyder budskabet fra ministeren.

WHO-klassificering

Han peger videre på, at der i den videnskabelige risikovurdering indgår en række parametre, herunder - men ikke isoleret til - WHO-klassificering i forhold til kritisk vigtighed i human behandling.

Derudover vurderes blandt andet risiko for, at behandling af dyr med et givet antibiotikum skaber resistens, risiko for at denne resistens i givet fald kan overføres til mennesker, og i så fald om den overførte resistens skaber behandlingskrævende sygdom hos mennesker:

Ordningen ændres

- Denne sammenhæng er præsenteret for ordførerne i partierne bag MRSA-handlingsplanen ved en teknisk gennemgang den 17. januar 2017. Risikovurderingen foretages af Fødevarestyrelsen i samarbejde med Statens Serum Institut og relevante videnskabelige organisationer. Arbejdet sker løbende, og jeg har så sent som i sidste måned bedt Fødevarestyrelsen ændre ordningen. Det har jeg orienteret ordførerne om. Med ændringen får vi en model, hvor de stoffer, der er udpeget som problematiske i MRSA-handlingsplanen, er vægtet med en højere faktor, og de resterende antibiotikatyper er tildelt faktor 1. Det er enkelt, og det er jeg tilfreds med, skriver ministeren.