Abonnementsartikel

Regeringen har selv skabt problemerne med meget komplicerede løsninger for efterafgrøderne.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, har rettet henvendelse direkte til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på baggrund af erfaringerne med den frivillige ordning til udlægning af de målrettede efterafgrøder.

Han konstaterer, at landmændene i stort omfang har budt ind på ordningen til trods for manges skepsis overfor om miljøtiltag i landbruget kan baseres på frivillighed. Og til trods for uro i baglandet, hvor nogen taler imod indsatsen.

- De landmænd, som stadig synger i høje toner om landbrugspakken, bør overveje melodien. Det virker barokt og ligner en farce.

- L&F har hele tiden opfordret kraftigt til, at der blev lukket for ansøgninger i ID15-områder, når deres mål blev nået, men har måttet konstatere, at fællesskemaet ikke kunne understøtte dette. Det vil være ekstremt uheldigt, hvis landmænd bliver underlagt ukompenserede og obligatoriske restriktioner, ikke på grund af manglende medvirken fra landbruget, men alene fordi ministeriets it-systemer ikke kan understøtte en målrettet indsats, skriver Martin Merrild og opfordrer ministeren til hurtigst muligt at finde en god løsning på denne udfordring.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det sku' vær' så godt?

Socialdemokratiets landbrugsordfører, Simon Kollerup, siger til Maskinbladet, at han ikke er overrasket over erfaringerne med efterafgrødemodellen, som han betegner en farce i landbrugspolitikken:

- Alt skulle blive godt med hele Landbrugspakken, og man skulle ad frivillighedens vej udlægge efterafgrøder. Først forsvandt frivilligheden, og nu forsvinder kompensationen, og man har ikke nået det ønskede mål. De landmænd, som stadig synger i høje toner om landbrugspakken, bør overveje melodien. Det virker barokt og ligner en farce. Man må finde en løsning. Regeringen har selv skabt problemerne med meget komplicerede løsninger for efterafgrøderne. Der er flere forskellige modeller, og nu skal kompensationen række hele vejen rundt. Jeg håber, at det lykkes i en dialog mellem erhvervet og styrelsen. Ellers må landbrugserhvervet bide i det sure æble og udlægge de efterafgrøder, der skal til for at komme i mål. Den nuværende situation er svaret på, hvorfor Landbrugspakken, præcis som vi advarede mod, ikke når inden for skiven, siger Simon Kollerup.