Dammanns Profi-Class Tandem 12036 trailersprøjte imponerer som en særdeles effektiv sprøjte, hvor især 12.000 liters tankvolumen, avanceret dyseteknik og 36 meter DAS-bom tilsammen giver en enorm slagkraft.

PowerGear er denne gang i marken med en imponerende gang tysk sprøjteteknik. Jeg afprøver Dammanns Profi-Class Tandem 12036 trailersprøjte, som ved førstehåndsindtrykket markerer sig som en professionel løsning til til den kræsne planteavler eller maskinstation, da Dammann Profi-Class byder på et væld af smarte finesser og gennemtænkte løsninger, som får sprøjten til at fremstå som en af de mest professionelle løsninger til den kræsne planteavler eller maskinstation, som især kunne nyde godt af den grundige og hurtige rengøring via ProControl. Derudover giver DAS-bommen mulighed for at køre under mere ugunstige forhold, hvilket oftest kan være nødvendigt for at opnå den rette timing af sprøjtearbejdet.

Testmaskinen er spækket med ekstraudstyr herunder især DAS-bom og Quattro dyseholder med Vario-Select. En så højt udstyret sprøjte vil alt andet lige betyde en høj nettopris, hvilket også er tilfældet her.

Tandemakslen er luftaffjedret og med luftbremser. Det giver en rolig gang på vejen.

Simon Broch Hansen, testpilot PowerGear-teamet

Hurtig tankning og effektiv kemifylder

Sprøjten rummer 12.000 liter i tanken. Grundet 10 procent over kapacitet er det faktiske rumfang 13.200 liter, og der er derfor langt mellem opfyldningerne. Når sprøjten dog endelig skal fyldes, sker det i en fart. Sprøjtepumpen er en membran-pumpe med en nominel ydelse på 500 liter pr. minut, som drives af traktorens hydraulik. Ved at sende pumpens ydelse gennem en indbygget injektor, kommer den samlede sugeevne op på 900 liter pr. minut gennem en fire tommer sugeslange.

Det er ligeledes injektoren som anvendes, når der skylles planteværn ind i tanken via kemifylderen. Den rummer 60 liter, og vippes nemt ned fra transportstilling ved hjælp af en gasdæmper. Kemifylderen har rund-skyl i keglen, en særdeles kraftig dunkskylledyse, og ikke mindst kan man skylle vand baglæns op i bunden af kemifylderen.

Dette kan være en stor fordel, hvis det skulle ske at kemifylderen ikke kan skylle pulvermidler ind fordi pulveret har dannet en prop i bunden af kemifylderen. En smart detalje, som bevirker, at det nærmest er umuligt at tilstoppe kemifylderen. De forskellige skyllefunktioner aktiveres af små membranknapper på siden af kemifylderen, som i øvrigt skyller ind med op til 310 liter pr. minut.

Dammann ProControl

Ude ved kemifylderen finder man bag en låge af rustfrit stål det lille ProControl display. Herfra kan jeg styre og skifte alle sprøjtens ventiler, som har relevans ved tankning, fyldning af kemi og rengøring af sprøjten. Disse funktioner kan naturligvis også betjenes fra kabinen.

Når sprøjten fyldes, indsætter jeg den totalmængde som ønskes, eller eventuelt en delmængde, som skal fyldes oveni en eventuel restmængde. ProControl systemet fortæller på forhånd, hvor mange hektar der er væske til efter påfyldning ud fra de værdier, man har tastet ind i systemet. Det synes jeg, giver et godt overblik.

Desuden kan man indtaste to niveauer, som der skal fyldes til. På den måde kan man sætte niveau 1 til for eksempel 500 liter under det niveau man ønsker total, og total-fyldemængde kan sættes til niveau 2.

Imens sprøjten fyldes, kan chaufføren blande kemi, og når sprøjten har suget vand op til niveau 1 skifter den selv til at suge fra tanken, og der kan blandes færdig. Når al kemi er tilsat, trykker jeg over, så der fyldes op til niveau 2.

På den måde skiftes igen til rent vand for de sidste 500 liter, og kemifylderen samt slanger herfra og til tanken gennemskylles af rent vand. På den måde holdes systemet rent i så stor omfang som muligt, og det er med til at minimere aflejringer i slanger, som ellers er passive under sprøjtearbejdet.

Dammann sprøjten byder på et meget sofistikeret rengøringsprogram, hvor der kan vælges mange forskellige variationer. Blandt andet kan alle slanger og rør tømmes for væske ved at presse trykluft ind i systemet. På den måde kan restmængden enten presses tilbage i tanken eller ud gennem dyserne, og derfra er der en meget lille restmængde at fortynde og efterfølgende er den endelig rengøring lige til at gå til.

ProControl displayet er forholdsvist lille, og man skal holde tungen lige i munden, når man navigerer mellem de mange forskellige muligheder, som er benævnt enten C eller M efterfulgt af et tal. Umiddelbart kan det være svært at se på de små grafikker, hvad funktionen er, men både i førerkabinen og ude ved ProControl displayet er der et letlæseligt skema, hvor de forskellige programmer er forklaret.

Sprøjten er udstyret med en roterende tankomrøring. Derfor er der ingen fastmonterede rør og slanger i bunden af tanken, og omrøring samt vask bliver betydelig mere effektiv, da der ikke er blinde vinkler. Aflejringer bag sådanne blinde vinkler undgås ligeledes. Med et vasketryk på cirka 18 bar spules tankens indre meget effektivt.

Sprøjtebom med luft

Testmaskinen er udstyret med en 36 meter DAS bom. DAS står for Dual-Air-System, og er navnet på Dammanns løsning for en luftassisteret sprøjtning. Bommen er monteret på et trucktårn umiddelbart bag tanken og tæt på bagakslen. Centerophænget har én hovedbolt og sideværts kip af bommen sker via trykluftcylindere, mens individuel tilt af vingerne sker med hydraulik.

En stor blæser på centermodulet presser luft ud gennem bommens lukkede gitterkonstruktion, og videre ud gennem to rækker huller, én foran dyserne og én bagved. Således dannes der en luftmur på begge sider af sprøjteviften fra dyserne, og den hjælper med til at transportere sprøjtevæsken ned på bladene eller jorden med en god afsætning til følge og med minimal afdrift selv under ugunstige sprøjteforhold.

På den måde er DAS bommen en måde at tilkøbe sig flere effektive sprøjtetimer henover sæsonen uden at gå på kompromis med effekten og miljøpåvirkningen. Blæseren drives af en hydraulikpumpe, som drives af traktorens PTO.

Blæseren har to hastigheder, som hver indstilles med en procentsats, og de to hastigheder kan hurtig skiftes på terminalen i førerkabinen. For eksempel én hastighed til kørsel i medvind og en anden til kørsel i modvind.

Effektiv dyseteknik

Profi-Class sprøjterne er som standard udstyret med en dobbelt dyseholder, hvor chaufføren fra kabinen kan skifte mellem de to dyser. Skiftet sker elektropneumatisk. På den måde er det en luftventil, som skifter ude i hver enkelt dyseholder. Der er således behagelig afstand mellem sprøjtevæske og elektronik.

Som ekstraudstyr er testmaskinen udstyret med Quattro dyseholder med fire dyser, samt Vario-Select programmet i terminalen, som selv skifter mellem dyserne. I praksis fungerer systemet ved at jeg vælger en vandmængde pr. hektar, samt en dråbestørrelse på en relativ skala fra 1 til 6. I terminalen er de fire monterede dysers karakteristik angivet, og Vario-Select kan selv vælge den dyse eller dysekombination, som til enhver tid rammer den ønskede dråbestørrelse mest præcist.

Når jeg starter fra et hjørne, vil systemet vælge den mindste dyse, og efterhånden som køretøjet kommer op i fart skiftes der til næste dyse og to dyser kobles sammen. Kombinationen mellem altid mest optimal dråbestørrelse via Vario-Select, samt afsætningssikkerheden med DAS systemet må give den bedst mulige effekt af sprøjtearbejdet.

De 12 sektioner åbnes og lukkes ved GPS-sektionskontrol, som er styret gennem HD Pad12 terminalen. Night Lux LED dysebelysning sikrer et godt sprøjtearbejde i mørke.

Ligetryk i sin enkelhed

Dammann sprøjterne er udstyret med en ligetryksventil ? i Dammann terminologi kaldes den for Nocton. Nocton-ventilen findes bagerst på sprøjten inde bag bom-masten. Ventilen er i sin enkelthed en membranventil med trykluft på den ene side af membranen og sprøjtevæske på den anden side.

Ventilen fungerer som en bypass ventil, og dosering foregår ved at sprøjten lukker luft ind og ud af ventilen og dermed hurtigt styrer gennemstrømningen på væskesiden. Jeg må konstatere, at det virker særdeles effektivt, når der åbnes og lukkes for en eller flere af de i alt 12 sektioner på sprøjtebommen.

Nocton-ventilen sørger for, at der altid er det sprøjtetryk, der skal bruges for at opnå den ønskede dosering, og lukkes en eller flere sektioner, strømmer den overskydende væske blot igennem bypass funktionen, mens trykket er uændret. På den måde minimerer Dammann over- eller underdoseringer umiddelbart efter sektioner indkobles eller frakobles.

Manøvredygtig sprøjte til trods for størrelsen

Dammann-sprøjten er i sin helhed en stor maskine at komme rundt med. Med tandem-aksel og 12.000 liters tank, så giver det sig selv, at der er tale om et længere vogntog. Testmaskinen er spændt efter en Fendt 939, og det må siges at være langt det største sprøjtesæt, jeg umiddelbart har set og kørt med.

Ligeså kan jeg ikke sige mig fri for at tænke på forhånd, at det måtte være noget klodset at køre rundt med - for så vidt både ved vejtransport og markkørsel.

Disse bekymringer blev dog ret hurtigt sat til vægs, da jeg først kom afsted med sprøjten. Tandemakslen er luftaffjedret og med luftbremser. Det giver en rolig gang på vejen. Undervognen er monteret med ALB-ventil, det vil sige en lasteventil, som afstemmer luftbremsernes og affjedringens reaktion i forhold til sprøjtens vægt.

Den store tank ligger ret højt ovenpå vangerne i sin egen trepunkts ramme. Derved undgås at vridninger fra rammen overføres til tanken. Tanken er lavet i glasfiber, og kan derfor indrettes med flere skvulpeplader. Det giver, sammen med den gode affjedring, en særdeles rolig kørsel på vejen, og det til trods for jeg blot havde 4.500 liter vand i sprøjten under testen. De mange skvulpeplader reducerer samtidig risikoen for væltning med sprøjten, som ellers kunne ske ved væskens bevægelse indvendig i tanken.

Den bagerste aksel på sprøjten er medstyrende, hvilket giver en god følgeevne og der vrides meget lidt på marken. Den egentlige sporfølgning klares af trækket, som med to dobbeltvirkende hydrauliske cylindere sørger for at placere sprøjtens forreste aksel, hvor traktorens baghjul har kørt. Systemet er særdeles præcist, og har tilmed en hældningsfunktion indbygget, så sprøjten ved sidehæld selv kompenserer herfor.

Sprøjten er med højt træk, og det giver en god vægtoverføring til traktoren, når vægten af sprøjten trækkes i et punkt over bagakslen på traktoren.

En god sidegevinst ved at kunne tvangsstyre trækket er, at der kan bakkes helt ud i selv skarpe hjørner med form af spidse vinkler. Ved at knække trækket kan hele bommen placeres langs med kanten af marken bag sprøjten. Dette kan være lidt en kunst at ramme med en sprøjte, hvor hjulstyringen alene foregår ved at dreje hjulene ved navene.

Enkel betjening

I traktorens førerkabine finder vi testmaskinens betjeningsterminal, som er HD Pad12. Det er en 12 tommer touchskærm, hvor alle sprøjtens funktioner kan indstilles og betjenes. Gennem denne terminal har man også adgang til ProControl, som jo også findes ude ved kemifylderen.

Skærmen kan stilles på højkant og derved deles skærmen i to billeder over og under hinanden. Monteres skærmen liggende, kan den inddeles i fem billeder. Hvert billede kan indstilles af brugeren, og det er en nem skærm at bruge, hvor knapperne har en fornuftig størrelse til at jeg kunne ramme dem præcist selv ved kørsel i marken. Samtidig med visning af SectionControl (GPS afluk) og sprøjtens funktioner, kan der vises overvågning fra to kameraer.

Derudover er der i førerkabinen monteret et multifunktions joystick med otte knapper. Desuden er der på siden en switch med tre positioner, så der i alt kan betjenes 24 forskellige funktioner via joysticket. Knapperne har ingen grafik og det kræver lige lidt tilvænning, før de forskellige funktioners placering sidder i hukommelsen. Igen er der et brugbart skema leveret med sprøjten, som viser knappernes funktion.

Profi-Class tandem serien fås i udgaver med 8.000, 10.000, 12.000 og 14.000 liter tankvolumen og med bomstørrelser fra 24 meter til 42 meter i almindelig bom, og op til 36 meter med DAS luftassisteret bom. Profi-Class serien er standard udstyret med blandt andet dobbelt dyseholder på bommen, tømning af alle væskeslanger og rør med trykluft, bomcirkulering og et stort opbevaringsskab.

Plusser

Nocton-ventil - ligetrykssystem som sikrer konstant væsketryk.

Rolig bom, luftassistance giver flere sprøjtetimer.

Effektiv kemifylder, god til granulat og pulver.

Avanceret og gennemført vaskeprogram med tømning af slanger og rør.

Roterende tankomrøring.

Minusser

ProControl display ved kemifylder er lille, og med lidt utydelig grafik.

Udsyn når der bakkes, svært at se hvor hjulene rammer ? det skyldes dog primært den lukkede profil på grund af DAS bom.

Tekniske specifikationer

Tankstørrelse, liter: 12.000 (13.200 fysisk indhold)

Rentvandstank, liter: 500

Pumpeydelse, liter/min: 900

Bombredde, meter: 36

Sporvidde, meter: 2,25

Frihøjde, meter: 0,75

Dækmontering: 580/70R38, 163B

Listepris på afprøvet sprøjte

Basismaskine: 1.068.000

Uddrag af diverse monteret ekstraudstyr

Touch 1200 Terminal: 23.775

DAS Bom 36: 153.900

Quattrodyse med luftafluk: 41.580

Bomhøjde styring: 31.575

4 ekstra til i alt 12 x 3 m sektioner: 11.672

ProControl fylde-vaske-system: 39.010

Styrbart træk incl. Elektronik: 44.700

Night Lux dysebelysning + LED: 41.286

VarioSelect dysestyring : 5.410

Roterende tankrens, 18 bar vasketryk: 20.475

Vægtoverføring fra sprøjte til traktor: 4.125

Kemisug direkte, forberedelse: 1.230

Nettopris på testmaskine: 1.300.000

Importørkommentar

Af Jens Holland Flarup, Flarup Maskiner:

Vi er glade for PowerGears test af Dammann-sprøjten.

Ofte løftes bommen lidt under baglænskørsel ud i hjørnerne. Derved er det lettere at se sprøjtesporet og den øvede sprøjtefører kan føre bommen præcist ud til skellet.

I øvrigt er alle sprøjterne udstyret med en automatik, som løfter bommen i siderne, når dyserne slås fra. Denne funktion sikrer mere afstand til eventuelle pæle eller hegn under vendinger. Funktionen virker også sammen med sektionskontrol, så bommen løftes, når sidste delbredde lukker. Tilsvarende sænkes bommen automatisk, når sektionskontro åbner den første sektion.

En god detalje er at vacum-suget til kemi-injektoren kan anvendes til at tømme suge-slangen. Det er en kæmpe fordel til flydende gødning, så der ikke fremkommer spild. Der anbringes en bypassventil ved tanken og når sprøjten er fuld (stadig plads til indholdet af sugeslangen) sættes turbosuget til og der åbnes for bypassventilen. Derved undgås, at den dyre gødning fedter på fyldepladsen.

Nyt fra Dammann er elektroniske delbredder EDS. Derved kan køres kurvestyring, således at den yderste side igangsætter flere eller alle dyser, mens indersiden vælger mindste dyse. Derved opnås en realistisk fordeling af væsken. Derudover kan systemet anvendes til en meget nøjagtig udbringning af f.eks flydende gødning efter markkort. Således bliver doseringen forskellige for hver sektion af tre meter. Fordelene ved differentieret tildeling på tværs af bommen er indlysende.

Interesse finder kunderne også i integreret spotsprøjteudstyr. En indbygget ekstra tank og sprøjtesystem medfører et ekstra sprøjtemiddel, som udbringes over separate dyser. En simpel styring med fem delbredder og vippekontakter letter betjeningen. Er særdeles velegnet til randsprøjtning mod eksempelvis græsukrudt og pletter med genstridigt ukrudt i marken. Få kilometer fra den testede sprøjte, kører en identisk boogie-sprøjte, blot med spotsprøjtesystem monteret.