Staten planlægger at afsætte i alt 1,6 mia. kroner de næste fem år til at genskabe vådområder, der kan reducere tilførsel af kvælstof og fosfor til vores fjorde og søer. Kommunerne og Naturstyrelsen skal udmønte indsatsen, der bliver den største for vådområder i Danmark. I alt forventes ca. 13.000 hektar nye vådområder ? et areal, der svarer til to gange Grib Skov.

De nye vådområder vil årligt kunne fjerne 1.200 tons kvælstof og fire tons fosfor - og skabe ny natur til glæde for dyre- og plantelivet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi kan se frem til en storstilet indsats, hvor vi genskaber våde områder, der kan nedbringe tilførslen af kvælstof til vores fjorde og kystvand.

- Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

- Vi kan se frem til en storstilet indsats, hvor vi genskaber våde områder, der kan nedbringe tilførslen af kvælstof til vores fjorde og kystvande. Vi sætter så at sige gang i naturens egen vandrensning. Resultatet er først og fremmest renere vand, men kan også på sigt give bedre forhold for fugle og fisk, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Samarbejde med kommunerne

Indsatsen blev aftalt i Fødevare- og landbrugspakken, og nu er der indgået samarbejdsaftale om det mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet. Det betyder, at kommunerne nu kan gå i gang med at finde egnede områder i de dele af landet, hvor der er brug for at nedbringe tilførslen af kvælstof til vandmiljøet. De kan også, hvis de ønsker det, inddrage Naturstyrelsen som projektejer.

- Vi ser nu frem til at fortsætte det gode samarbejde med landmændene om at finde egnede arealer til vådområder. Vi har desuden aftalt med staten, at der skal udvikles nye løsninger i forbindelse med vådområder, som kan gøre det nemmere og mere attraktivt for landmændene at lægge areal til indsatsen. Her ser vi bl.a. frem til en god dialog omkring minivådområder. Det er nemlig vigtigt, at vi med denne store indsats for at genoprette naturen sikrer, at vådområdeindsatsen indgår i synergi med de nye virkemidler og andre indsatser, især fordi de mest velegnede projekter allerede er etableret, siger formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen.

Vådområderne skal etableres gennem frivillige aftaler med landmænd, som kan lade deres jord indgå i projekter mod kompensation - eller ved aftaler om jordfordeling, hvor der kan sælges og byttes jord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den næste ansøgningsrunde for kommuner åbner 1. marts i år. Det tager typisk mellem to og fem år at etablere et vådområde.