F'ørste skridt på vejen til en modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik blev i dag taget, da Europa-Kommissionen indledte en tre måneder lang offentlig høring. Fra 2. februar til 2. maj er høringen åben for alle.

Bidragene skal understøtte Kommissionens arbejde med at fastlægge de fremtidige politiske prioriteter. En moderniseret og forenklet fælles landbrugspolitik ville kunne tackle de største udfordringer, som landbruget og landdistrikterne står over for, og på samme tid bidrage til at opnå Kommissionens politiske prioriteter (især beskæftigelse og vækst), bæredygtig udvikling og et budget med fokus på resultater, forenkling og nærhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For os er det ekstremt vigtigt, at så mange landmænd som overhovedet muligt tager sig tid til at svare grundigt på undersøgelsen.

Niels Peter Lindberg Madsen, EU-chef i Landbrug & Fødevarer

Phil Hogan, der er kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, annoncerede høringsprocessen og udtalte i den forbindelse:

- I dag tager vi endnu et skridt mod at modernisere, forenkle og fremtidssikre den fælles landbrugspolitik. Med denne offentlige høring opfordrer vi alle, der har en interesse i at sikre fremtidens fødevarer og landbrug i Europa, om at være med til at udforme en politik, der vedrører os alle. Den offentlige høring er en del af den køreplan for fremtidens fælles landbrugspolitik, som Kommissionens formand Jean-Claude Juncker fremlagde i december. Vi europæere har allerede stor gavn af den fælles landbrugspolitik, idet den sikrer, at vi har mad på bordet, at landområderne og miljøet i disse områder trives, og desuden bidrager den til at bekæmpe klimaforandringer. Jeg er overbevist om, at den kan gøre endnu mere nytte, hvis vi har en køreplan for fremtiden. Men den skal forbedres og have en saltvandsindsprøjtning, og så skal vi selvfølgelig sørge for, at der er tilstrækkelige midler til rådighed.

Alle bidrag nytter

Den offentlige høring løber over 12 uger og giver landbrugere, borgere, organisationer og alle andre interesserede parter mulighed for at give deres mening om den fælles landbrugspolitiks fremtid til kende. Kommissionen vil med udgangspunkt i bidragene fra høringen inden udgangen af 2017 udarbejde en meddelelse, der skal sammenfatte den nuværende landbrugspolitiks resultater og mulige fremtidige politiske løsningsmodeller på baggrund af et pålideligt videngrundlag.

Resultaterne af den offentlige høring bliver offentliggjort online og præsenteres af Phil Hogan på en konference i Bruxelles i juli 2017.

Artiklen fortsætter efter annoncen

L&F: Deltag for landbrugets skyld

Hos Landbrug & Fødevarer opfordrrer de så mange landmænd som overhovedet muligt til at give deres besyv med i undersøgelsen.

- For os er det ekstremt vigtigt, at så mange landmænd som overhovedet muligt tager sig tid til at svare grundigt på undersøgelsen. Vi har brug for alle de input, vi kan få, når vi skal sætte os til bordet og udforme den fælles landbrugspolitik i EU, siger Niels Lindberg Madsen, EU-chef i Landbrug & Fødevarer.

Undersøgelsen er åben for alle besvareleser fra personer med interesse i fremtidens landbrugspolitik - ikke kun landmænd. Derfor er det ekstra vigtigt at prioritere undersøgelsen.

- Vi har tidligere set, at interesseorganisationer og miljøorganisationer er gode til at mobilisere deres medlemmer til at komme med input. Og vi vil gerne sikre, at landbrugspolitiken bliver udformet ud fra landmændenes ønsker og tager hensyn til de udfordringer, erhvervet står over for, så der kan kun lyde en stor opfordring til at tage sig tid til at svare på undersøgelsen herfra, siger Niels Lindberg Madsen.

Du kan give dit besyv med ved at følge dette link og åbne besvarelsen nederst i artiklen.