Trods et bemærkelsesværdigt rekordresultat fra Danish Agro med et overskud på 626 millioner kroner før skat, har der dog i 2016 været store problemer med at gøre de tyske grovvareaktiviteter i Ceravis AG lønsomme.

Den del af forretningen bidrager med et underskud på 73 millioner kroner efter skat (97 millioner kroner før skat) efter en omsætning på 6,8 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- vi må erkende, at opgaven med at integrere Ceravis i koncernen har været en mere omfattende og tidskrævende proces end forventet.

Christian Junker, koncernchef

Koncernchef Christian Junker lægger ikke skjul på, at det er et resultat, der ærgrer ham, selvom det ikke kan fjerne glæden over koncernens overordnede præstation med rekordresultat i 2016.

- Men vi må erkende, at opgaven med at integrere Ceravis i koncernen har været en mere omfattende og tidskrævende proces end forventet, og vi kunne også have eksekveret opgaven bedre, siger Christian Junker.

Han uddyber, at problemerne blandt andet handler om markedsmæssige udfordringer og om at få mange forskellige kulturer integreret.

Utilfredsstillende

Christian Junker fortæller, at Ceravis AG gennem det seneste år har haft fuldt fokus på tilretning af sin organisaton, implementering af strategi samt udnyttelse af synergier med den øvrige koncern, og at rigtig mange mål er nået.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men resultatet i Ceravis er ifølge Christian Junker meget utilfredsstillende.

Han fremhæver dog, at Ceravis trods meget vanskelige markedsvilkår er nået i mål med mange ting i 2016, og han understreger, at der ligger en klar plan for de kommende år.

Men han forventer dog, at omstruktureringsprocesserne i selskabet også i 2017 vil påvirke Danish Agro-koncernens resultat negativt i 2017.

Frasalg og lukninger

- Rent markedsmæssigt har Ceravis AG i 2016 koncentreret sine aktiviteter i Slesvig Holsten og Mecklenburg Vorpommern samtidig med, at man har opnået en tilfredsstillende størrelse i disse områder. Det er sket via frasalg af aktiviteter i Sachsen samtidig med, at tre selskaber i Ceravis' kerneområder er købt til og er under implementering. Det giver Ceravis AG den helt rigtige størrelse i markedet. Derudover er fokus på at effektivisere selskabets organisation og struktur. Seks datterselskaber er i 2016 fusioneret sammen med moderselskabet for at skabe en mere enkel og effektiv struktur. I 2017 vil der blive indfusioneret to til tre selskaber yderligere. Herved vil mange dobbeltfunktioner kunne nedlægges. Blandt andet er to foderfabrikker lukket, ligesom der er planlagt lukning af 29 afdelinger. Der ligger således en plan for, hvordan Ceravis AG kan gøres rentabel på sigt, siger Christian Junker.