Patriotisk Selskabs jurateam har efterhånden fået en del henvendelser angående forsikring, og på baggrund af det vil Patriotisk selskab holde et fyraftensmøde den anden marts, omkring emnet.

- Vi ser desværre episoder, hvor vores kunders ejendele ikke er dækket, selvom de ellers var sikre på, at det var tilfældet. Det kan være svært at gennemskue forsikringer og opnå det fulde indblik i det, der står med småt. Samtidig kan manglen på den rigtige forsikring udmønte sig i uheldige økonomiske konsekvenser, der direkte berører driften. Derfor er det med at få noget hjælp, hvis man ikke selv har det fulde overblik over sine forsikringer, eller som det mindste rådføre sig med en fagperson, inden man skriver under på noget. Forsikring er et essentielt område, som landmanden skal forholde sig til, og som rådgiver spiller vi en vigtig rolle i forhold til at sikre, at vores kunder er opmærksomme på dette, fortæller teamleder i jura, Kristina Rohani fra Patriotisk Selskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Man må starte med at gøre sig klart, hvilke dækninger man har behov for i sin forsikring

.- Kristina Rohani, Patriotisk Selskab.

Hvad er behovet?

- Man må starte med at gøre sig klart, hvilke dækninger man har behov for i sin forsikring. Herfra kan man indhente tilbud fra forskellige selskaber og undersøge, om de hver især har de dækninger, som man skal bruge. Eksempelvis er haglskader på afgrøder ofte ikke automatisk medtaget i det første forsikringstilbud, selvom det er afgørende for en planteavler at få med.

Derudover skal man huske at tjekke betingelserne for dækningen. Er der krav om billeddokumentation af haglskaden, er der en tidsfrist for, hvornår forsikringsselskabet skal modtage anmeldelsen? Er man sikker på, at man til enhver tid kan opfylde betingelserne?

I forhold til haglskader kan det jo blive en udfordring, hvis man ikke er hjemme, siger Kristina Rohani.

Hvordan bliver man ordentligt forsikret?

Forsikringsmægler Henriette Andreassen fra V-R Gruppen har et godt indblik i, hvad man især skal være opmærksom på i forhold til sin forsikring, når man ejer en landbrugsvirksomhed:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt, at man fra start sørger for at få den rigtige forsikring og årligt får den opdateret i forhold til virksomhedens behov. Blot det, at man flytter noget værdifuldt fra ét sted på ejendommen til et andet, kan give anledning til ændringer, siger hun og fortsætter:

- Noget, der ofte forårsager, at nogen af forsikringsselskaberne ikke vil dække skader hos landbrugsvirksomheder, er, hvis man ikke har fået skrevet alle 'forsikringssteder' ind i policen.

- Hvis der sker hærværk på en ting, der ikke befinder sig på et listet forsikringssted, så er skaden typisk ikke dækket. Det kan eksempelvis være, hvis en traktor bliver udsat for hærværk, mens den er placeret midlertidigt på en mark, som ikke er angivet som forsikringssted. Man bør derfor få skrevet alle steder, hvor man opbevarer ting, midlertidigt som permanent, ind i forsikringspolicen.

- Derudover kommer mange landmænd i klemme med deres landbrugsforsikring, når de udfører andet end landbrugsarbejde ? det kan eksempelvis være byggeri, og hvis de selv eller andre kommer til skade ved udførelsen af arbejdet, eller hvis byggematerialer bliver stjålet. Byggeri er ikke landbrugsarbejde, og derfor dækker forsikringen ikke skader i forbindelse med det. Som landmand bør man gøre sig klart, hvornår materialer, arbejdsredskaber, maskiner og lignende er knyttet til landbrugsdriften, og hvornår det ikke er, og ikke mindst hvornår man bruger sine maskin er i landbrugsregi og i andet regi. Når noget ikke går ind under landbrugsarbejde, skal man sørge for at være forsikret på anden vis, fortæller Henriette Andreassen

Tag aktive til- og fravalg i forsikringen

- I dagligdagen tænker man måske ikke over de økonomiske konsekvenser, som en manglende eller forkert dækning kan få. Det er en af årsagerne til, at vi hos Patriotisk Selskab bringer emnet på banen, både her i pressen og til vores fyraftensmøde. Vi vil gerne sætte nogle tanker i gang hos landmændene derude og håber, at det fører til, at flere sætter sig ind i deres forsikringer ? eller i det mindste søger den rette rådgivning - og hermed tager ansvar for og sikrer deres ejendom efter bedste evne, fortæller Kristina Rohani, og Henriette Andreassen tilføjer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man kan selvfølgelig ikke forsikre sig ud af alting, så man må gøre op med sig selv, hvad det er vigtigst, at man har dækket. Med andre ord bør man vurdere, hvor store økonomiske konsekvenser forskellige skader kan få - hvad der kan føre til konkurs, og hvad der blot vil være en mindre udgift. Herfra kan tages nogle velovervejede til- og fravalg i forsikringen. Og skulle der ske en skade på noget, som ikke er dækket, så vil de økonomiske konsekvenser være til at overskue.