Jordbrugets UddannelsesCenter Århus kan ønske tillykke til 25 nyuddannet landmænd med tiltien 'Faglærte landmænd 2017'.

På billedet er Camilla Gylling Bach, Kristian Blak, Kristian Lyhne Bonde, Jesper Søndergaard Budolfsen, Jeppe Lykkegaard Christensen, Rasmus Friis Ebbesen, Niels Pors Eriksen, Emil Boritz Hansen, Therese Fogh Højlund Hansen, Anita Rosvig Hedelund, Julie Thorbjørn Hjerrild, Kesper Bendsen Jakobsen, Asger Bligaard Jensen, Natascha Jepsen, Jakob Bucka Joanning, Mads Jørgensen, Daniel Susgaard Knak, Andreas Arnbjerg Krogh, Katja Birk Larsen, Jesper Bilde Laursen, Christine Faudel Madsen, Lars Brig Madsen, Else Mette Hedemann Møller, Rene Olav Nielsen og Annizette Merian Jørgensen von Hallas.