Danske Svineproducenters formand Henrik Mortensen opfordrer Danish Crown om at komme mere op på beatet. Opfordringen faldt i hans formandsberetning på foreningens generalforsamling i forbindelse med Nutrifair i Fredericia.

Henrik Mortensen påpeger blandt andet, at slagteriet - det sidste andelsejede slagteri, vi har tilbage i Danmark - hele tiden gør det lidt mere besværligt at være svineproducent i Danmark. Han nævner blandt andet:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Efterbetalingen er blevet alt for høj, hvilket stjæler dyr likviditet fra producenterne.

- Vægtgrænserne er indsnævret, hvilket stiller større krav til management og planlægning for at undgå en lavere afregning.

- Endelig er noteringen for søer alt for lav i forhold til markedsprisen, sagde Henrik Mortensen.

Glæde over Tönnies

Henrik Mortensen er derfor tilfreds med, at Tönnies' entre i Thisted har betydet større konkurrence om de danske grise.

- For nogle af vores medlemmer betyder det fordele i form af løbende udbetaling af efterbetalingen, videre vægtgrænser for optimal afregning og en bedre afregning for søerne, fortæller Henrik Mortensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mere for søerne

- De lave noteringer for søer har betydet, at flere af foreningens medlemmer nu snart i flere år har fundet alternative afsætningsmuligheder for deres søer til en langt bedre pris.

- Jeg har hørt om kolleger, der får 1 til 1,5 kroner pr. kg mere for deres søer. Det vil sige, at 100 kr. ekstra for en so er opnåeligt for alle, konstaterer formanden.

Han nævner et tænkt eksempel på en besætning, der får 1,40 kroner oven i Danish Crowns notering, og som årligt leverer 800 søer á 190 kg til slagtning. Denne besætning får en likvid fordel på 212.800 kr. Forskellen efter en efterbetaling fra Danish Crown vil stadig ligge på 91.200 kroner. For en tilsvarende producent, der får én krone over Danish Crowns notering vil den likvide fordel være 152.000 kr. årligt eller plus 30.400 kr. mere end Danish Crowns afregning inklusive efterbetaling, sagde Henrik Mortensen.

Tålmodighed løber ud

- Jeg har flere gange påpeget over for slagteriet, at det ganske enkelt ikke er holdbart, og tålmodigheden er ved at løbe ud. Derfor er det i 11. time at komme ud af busken med en plan for en højere afregning for søerne, siger Henrik Mortensen.

- Sker det ikke, må jeg klart opfordre medlemmerne til at søge andre slagterier, der kan levere en markant højere pris.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også ros

Der var dog også ros til Danish Crown fra Henrik Mortensen.

- Jeg vil jeg gerne anerkende Danish Crowns nye 4WD-strategi, som er spændende med målbare noteringsmål, og som Danske Svineproducenter vil holde øje med.

Han fremhæver Danish Crowns ambition om at betale 60 øre ekstra i 2020, hvilket ifølge Henrik Mortensen svarer til 85 øre over niveauet i det øvrige Europa - dog skal der fraregnes 20 øre som gennemsnitligt fradrag.