Abonnementsartikel

Beregninger fra Seges viser, at referenceåret 1900 for kravene i vandområdeplanerne er fastlagt ud fra stærkt undervurderet udledning på den tid.

På årsmøde for Planteproduktion fortalte direktør Ivar Ravn, Seges, at der er sat fagligt fokus på selve udgangspunktet for kravene i vandområdeplanerne - referencetilstanden.

Den er defineret som tilstanden omkring år 1900, hvor der var udbredt ålegræs i de indre danske farvande. Forskerne er kommet frem til, at udledningen i år 1900 var cirka 1 mg kvælstof pr. liter.

- Seges har kigget grundigt på landbrugsdriften i Danmark omkring år 1900 og kommer frem til en væsentlig højere udledning, nemlig 2-3 mg pr. liter - altså to-tre gange mere end skønnet af DCE ved Aarhus Universitet, fortalte Ivar Ravn.

Han peger også på, at der i referenceåret var meget ålegræs i danske fjorde, og at det derfor nu er et mål for god miljøtilstand.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, supplerede med absurde eksempler på konsekvenserne af denne metode. Eksempelvis nævnte han, at der er store krav til at begrænse N-udledningen til Ringkøbing Fjord, fordi der ikke er ret meget ålegræs. Til gengæld er der rig forekomst af Havgræs.

Universitet lytter

Ivar Ravn er tilfreds med, at universitetet har lyttet, og at der er afholdt en workshop om emnet, og at der vil blive udgivet en revideret rapport i løbet af foråret.

- Og hvis målbelastningen - det vi må udlede - bliver tor-tre gange højere end i de nuværende vandplaner, så må det betyde, at der ikke bliver behov for særligt mange - hvis overhovedet nogen - opstramninger af de nuværende miljøregler. Derfor er vi meget spændte på den reviderede rapport, sagde han.

Faglig kamp

Torben Hansen mener, at 1900-problematikken bare er ét eksempel på, at det er helt afgørende med et slagkraftigt fagligt miljø og beredskab i Seges.

- Planteværn, pesticidafgift, drikkevand, gødningsdebatten. Der er nok at tage fat på! Uden et stærkt fagligt beredskab havde vi ikke haft Boxer eller prosulfocarb i dag, som alene giver på 250-500 kroner pr. hektar. Vi havde ikke kunnet imødegå IFRO's fejlberegning af landbrugspakkens konsekvenser, sagde han.

Vandløb

Torben Hansen nævner også, at det er vigtigt at være opmærksom på arbejdet i de kommende vandråd, fordi der er rigtig meget på spil.

- Vi er meget skuffede over den udmelding om, at der kun forventes at blive taget 900-1500 kilometer små vandløb ud, der kom kort inden jul. Det viser sig, at der stort set ikke er ændret på kriterierne, og tallet er milevidt fra Eva Kjers lovede 6.000 kilometer fra november 2015, sagde Torben Hansen på Årsmøde for Planteproduktion.