De to ministre skulle redegøre for, hvad regeringen indtil nu har gjort for at forhindre spredningen af den farlige svinebakterie MRSA til mennesker og mellem mennesker, og om hvilken sundhedsrisiko MRSA udgør på de danske hospitaler.

Efter at socialdemokraten Julie Skovsby på spørgernes vegne havde redegjort for begrundelsen for samrådet, forklarede de to ministre, dels den tidligere indsats til nu, og dels hvad der ligger forude, og efter samrådet sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til Maskinbladet, at han nu afventer den genindkaldte MRSA-gruppes udspil.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De forventes at fastlægge kommissoriet i midten af februar, og ministeren regner med, at han inden sommerferien har en række anbefalinger til en yderligere indsats mod MRSA:

Følger målsætningen

- Jeg har en forventning om endelig afrapportering op mod sommeren 2017, og der vil selvfølgelig både være offentlighed og dialog i den forbindelse. Vi følger målsætningen i handlingsplanen med en indsats mod MRSA primært i svinebesætningerne, og så er der overlap til sundhedsministerens indsats i sundhedssektoren, sagde Esben Lunde Larsen til Maskinbladet.

Han forklarede i øvrigt også om de skærpede regler omkring anvendelsen af tetracyklin i de danske besætninger, at der fra årsskiftet er udstedt en ny bekendtgørelse, hvor tetracyklin har en højere vægtning i det gule kort:

- Faktoren er ændret fra 1,2 til 1,5 og opgøres efter ni måneders brug, slutter miljø- og fødevareministeren.

Screening

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby understregede, at der i hospitalssektoren er en god og effektiv indsats mod spredning af MRSA:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har allerede sat en række initiativer i gang, og der tages yderligere initiativer med en ny antibiotikahandlingsplan, som vi lancerer i midten af 2017. Det positive er, at vi kan se, at antallet af hospitalserhvervede tilfælde af husdyr MRSA ikke har været i vækst, selv om man kunne have en bekymring for, at særligt syge og sårbare personer, der væsentligst er eksponeret for sygdommen, kunne blive yderligere syge. Det er et udtryk for, at de initiativer, vi har taget på sygehusområdet, virker og har en effekt, forklarede ministeren til Maskinbladet.

Anmeldepligt

Hun vil ikke pege på, hvilket initiativ, der særligt har båret frugt, men siger videre:

- Der har dels været overvågningen af udviklingen af husdyr MRSA, dels anmeldepligten og dels den opdaterede vejledning, som også fokuserer på hygiejnestandarderne. Vi har særligt fokus på, at folk, der arbejder med svin, får foretaget en særlig screening, når de kommer ind i sygehussektoren. Det er en række initiativer, der alle bidrager til et stærkt beredskab på området. Når husdyr MRSA relateres til det samlede antal stafylokokbærere i samfundet - de udgør 2,5 million - er der tale om et lavt antal med husdyr MRSA. Vi skal ikke negligere udfordringen, men vi skal også se det i et bredere infektionsperspektiv og ikke kun isoleret for husdyr MRSA, sagde Ellen Trane Nørby.