Abonnementsartikel

Markedet for økologisk konsumkorn vokser, og det betaler sig at lægge forårets dyrkningsstrategi derefter. Der er blandt andet gode priser for glutenfri havre - det vil sige havre fri for andre kornarter.

Markederne for økologisk maltbyg, brødhvede og glutenfri grynhavre er alle i vækst. Det erkendes i stigende priser og øger planteavleres muligheder for kontrakter og bedre afregning af vårkorn i den kommende sæson.

For at imødekomme markedets kvalitetskrav skal strategierne i marken være på plads.

Grundlaget for udbytte og kvalitet er sædskiftet. Den gode forfrugt gør alt andet lettere: både næringsstofforsyningen og ukrudtsbekæmpelsen. Kløvergræs er altid bedste forfrugt til de tre nævnte konsum-produkter. Nummer to er en velvoksen efterafgrøde med bælgplanter. Havre er med de nuværende prisrelationer den kornart, der bedst udnytter kløvergræsforfrugten.

Prisen på havre er steget med cirka 100 kroner/hkg inden for det seneste år - dog fra et meget lavt niveau på 145 kroner/hkg. Et nyt produkt på markedet er glutenfri havre, som pt. afregnes med ekstra cirka 30 kroner/hkg.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I Agro, der udkommer på fredag den 13. januar har du mulighed for at læse resten af artiklen blandt andet om gødning, såbed, såtidspunkt og mere om glutenfri havre.

Men allerede nu kan du læse artiklen ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.