Abonnementsartikel

350 jordbrugsteknologer og professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed flytter i 2017 fra Vejlby til Viby J.

I 2018 flytter 350 jordbrugsteknologer og professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed fra Vejlby til Erhvervsakademi Aarhus' hovedsæde i Viby J., i et 4.800-kvadratmeter stort, nyt uddannelseshus.

Med flytningen kommer jordbrugsteknologerne tæt på andre faggrupper, eksempelvis studerende i innovation og markedsføring.

- Vi glæder os til at kunne tilbyde vores studerende et endnu stærkere, tværfagligt studiemiljø, siger uddannelseschef Lars Villemoes fra Erhvervsakademi Aarhus.

Studerende skal udfordres

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I dag er erhvervsakademiets jordbrugsuddannelser placeret i Vejlby Risskov. Ved at flytte uddannelserne til erhvervsakademiets hovedsæde, bliver de 350 jordbrugsteknologer en daglig del af et stort, tværfagligt uddannelsesmiljø.

- Det bliver et stort løft for os. Vi skal bo side om side med 5.000 andre studerende på videregående uddannelser inden for eksempelvis entreprenørskab, multimediedesign og markedsføringsøkonomi, hvilket betyder et endnu mere dynamisk og tværfagligt studiemiljø.

Uddannelseschef Lars Villemoes fortsætter:

- Vi uddanner en meget stor del af fremtidens landbrugsrådgivere, landbrugsskolelærere og med agro business manager-uddannelsen uddanner vi også fremtidens landbrugsledere. Landbruget har brug for et uddannelsesmiljø som det, vi skaber på Erhvervsakademi Aarhus, til at udfordre de mest ambitiøse unge mennesker inden for jordbruget, siger han og understreger, at der er behov for en vej for de, der vil noget mere og noget andet, så de ikke søger mod andre erhverv.

Færre studiepladser

På Erhvervsakademi Århus oplever man en stigende søgning til jordbrugsteknologuddannelsen samtidig med, at antallet af studiepladser reduceres. I 2016 var der 208 ansøgere til 138 studiepladser. I 2017 er der antallet af studiepladser reduceret til 134. 70 procent er reserveret til kvote 2-ansøgere og 30 procent er reserveret til studenter, der optages via kvote 1.

- Det er meget vigtigt, at de unge mennesker og studievejlederne på landbrugsskolerne er opmærksomme på ansøgningsfristen den 15. marts. Ansøger man her, er der rigtig gode muligheder for at komme ind på uddannelsen. Men sidste år måtte vi afvise meget kvalificerede unge mennesker med en landmandsuddannelse eller landbrugslederuddannelse, der søgte efter 15. marts, og det er ærgerligt både for de unge og for erhvervet, der rigtig gerne vil have jordbrugsteknologer med en faglig baggrund, fortæller uddannelseschefen.