Tidligere miljøminister Ida Auken (RV) har bedt nuværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) svare på en række spørgsmål angående den meget omtalte CBS-rapport om konsekvensen af de danske rammevilkår for landbrugets indtjening.

Hun vil blandt andet vide, hvad ministerens holdning er til DRs afdækning af forbindelsen til Bæredygtigt Landbrug, samt til CBS undladelse af at nævne Bæredygtigt Landbrugs deltagelse i rapporten. På den baggrund stilles også spørgsmålet, om der er tale om uvildig forskning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskernes ansvar

Ministeren understreger, at det påhviler den enkelte forsker og den uddannelses- og forskningsinstitution, hvor vedkommende virker, at sikre kvaliteten af de produkter, der udgives i institutionens navn:

- Promilleafgiftsfonden, der har bevilget penge til projektet, ledes af en selvstændig bestyrelse. Det er fondsbestyrelsen, der skal vurdere, om det endelige produkt lever op til det, der var ansøgt og bevilget, herunder om der skal ske tilbagebetaling af støtte, hvis det ikke viser sig at være tilfældet, lyder svaret fra Esben Lunde Larsen.

Han henviser i øvrigt til, at han i forhold til at sikre større transparens om fondens arbejde den 26. august har fremsendt en redegørelse til Statsrevisorerne.

500 millioner

Redegørelsen handler dels om landbrugets fondes forvaltning af tilskudsmidlerne, og dels Miljø- og Fødevareministeriets tilsyn med fondenes forvaltning.

Landbrugets fonde består af Promilleafgiftsfonden for landbrug, Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, Fonden for økologisk landbrug og 12 sektorbaserede produktionsafgiftsfonde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fondene bevilger tilskud til projekter for knap 500 millioner kroner årligt og er samlet set med til at finansiere en række aktiviteter inden for fødevaresektoren, herunder forskning og udvikling, sygdomsforebyggelse og bekæmpelse og vidensformidling.

Det overordnede formål er at styrke landbrugets, gartneriets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Annoncering

Ministeren har i øvrigt på baggrund af den rejste kritik besluttet, at der skal fastsættes supplerende regler vedrørende fondenes annoncering. Fremover skal fondene forud for hver ansøgningsrunde skal overveje alternative annonceringsmuligheder ud over fondenes hjemmesider.

- Fondene skal i referater af bestyrelsesmøder dokumentere deres overvejelser herom, herunder begrunde fravalg eller tilvalg af anden annonceringsmulighed, skriver miljø- og fødevareministeren, der finder det afgørende, at der fortsat er en rimelig selvbestemmelse for bestyrelserne, og det vil derfor være op til bestyrelserne selv at fastsætte, hvor der skal annonceres.